Türk KIZILDERİLİLERE Amerika'nın Acımasız Baskısı, Katliamı, Soykırımları Unutulmayacak

7 Ocak 2012 Cumartesi

5 Ocak 2012


Türk KIZILDERİLİLERE


Amerika'nın Acımasız Baskısı, Katliamı, Soykırımları Unutulmayacak


Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ


(Araştırma)


Türk Milleti, Dünya yüzünde ilk millet olarak büyük tarihlere sahip olmasıyla yiğitlikle, kahramanlıkla tanınan, hoşgörülü, temiz alçak gönüllü, uygarlık, iyilik seven, insanlığa koşan gönüller yapan, her bir alanda ilerleyen bir millettir.


Türk Milleti töresine onuruna bağlı kalarak, büyük Devletler, atabeyler,


İmparatorluk


Kuran, uygarlık gerçekleştiren büyük bir Millet olarak Bayrağını, Toprağını, Vatanını savunarak, şanıyla, adıyla savaşları kazanarak üç kıtada kılıç oynatarak at sürmüşlerdir.


Zaferler elde etmişlerdir.


Büyük Devletler kurmasına rağmen birçok ülkelerde, devletlerde tutsaklık hayatı yaşayan işkence, baskı, acı gören özgürlüğünü kayıp ederek ana yurduna, kutsal toprağına kavuşmayan milyonlarca Türkler Çin, Rusya, Bulgaristan, Kafkaslarda, Kıbrıs, Gagavuz, Azerbaycan eski Türk Cumhuriyetlerinde Amerika, İran, Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Irak, Suriye Kara Bağ batıda, doğuda dünyanın her bir yerinde Türkler işkenceyle, katliam, soykırım, baskı


Asimilasyon politikasına maruz kalarak çok insanlar idam olarak, işkence altında öldürülerek, uzun yıllar hapishanelere atılarak, yok olmuşlardır.


Dünya Türkleri dikta rejimleri tarafından sevilmeyerek kıyıcı düşmanlar yöntemiyle eskiden yaşamış oldukları acıları, işkence, baskıları, asimilasyonları günümüzde yaşamaktadırlar.


Amerika’nın kurucularından olan ve ilk Türk


KIZILDERİLER olarak eski dönemlerden bu topraklarda büyüyerek, yaşayarak, vatanları, toprakları uğrunda Türk olduklarından dolayı milyonlarca KIZILDERİLİ Türkleri kanlarını, canlarını vermişlerdir.
Amerika emperyalistlerden topraklarını kurtarmak için


Bu günkü Amerika KIZILDERİLİ Türklerin kendi toprakları olmakla uzun yıllardan beri ilk millet olarak Amerika’yı bulmuşlardır ve oraya yerleşmişlerdir.


Yaşamlarını varlıkların kültürlerini kurmuşlardır.
Kızılderili Türkler uzun yıllardan günümüze kadar Kuzey Amerika’nın birçok yerlerinde, topraklarında, mücadelelerini sürdürmekle birçokları birbirlerinden uzak şehirlerinde yaşamaktadırlar.Apachi Kadını
İlk Amerikalı KIZILDERİLİ Buzul Çağı döneminde en yoğun olan sonu gelmeyen Soykırım, katliam, baskılı şiddetli dönemlerde yaşamışlardır. M.Ö. 34000 - M.Ö. 30000 yıllar önceleri dünyadaki suyun önemli bir bölümünü buz kaplamakla


Bering Denizini ortalıkta uyuşturmuştur,


Bering Denizi ve bugünkü düzeyinden yüzlerce metre daha aşağıda olmakla Asya ile Kuzey Amerika arasında birleşmesiyle Beringia adıyla tanınarak,


Bir kara köprüsü oluşmuştur, bu topraklar Nemli ve ağaçsız büyük bir yer sararak bölgeyi her türlü otlar, bitkilerle kaplatarak yaşam mücadelesi veren insanlar burada yaşamayı sürdürmüşlerdir.


Bu doğadan, ağaçlardan, otlardan yaralanmak için ilk insanlar Kızıl deriler olarak büyük hayvanları avlamakla günlük yaşamlarını, kimsenin


Yeri, toprakları olmayan ve kendilerinin bulmuş oldukları bu bölgeyi bu çevreyi kendilerine Anayurt ederek


Kuzey Amerika'ya ilk erişen Türk İnsani olan KIZILDERİLER yeni bir kıtaya ayak basmışlardır.


Ve bu kıtayı kendileri bularak bu uğurda kanlarını dökmüşlerdir ve kan, canlarıyla taşını, tepesini, dağını, toprağını savunmuşlardır.


Kahraman, yiğit Atalarınız binlerce yıllardan önce Sibirya kıyılarında av peşinde koşarak yaşamlarını kemdi topraklarında sürdürmekle ve sürdürmeye karşı tüm engelleri aşmışlardır.


Geçimlerini, evlerinin piramit biçimli olan kümbetlerde yaşamışlardır ve düzenlerini kurmuşlardır.


Amerika olmadan bu topraklarda İlk yerleşimcileri Kızılderili Türkler olarak kabileler biçiminde 19. yüzyılda öteki Kızılderili kabileleri ile birlikte kendi topraklarından düşmanların gücüyle


Kızılderili Türkleri çok acı zorlukla sürmüşlerdir.


Apaçi, Suyu ve Komançi ve diğer Kızılderili kabilelerine karşı yapılan utanç verici savaşlar döneminde milyonlarca Kızılderili Türkleri, soykırım, katliamla kendi topraklarından, dillerinden, Şamanızım eski Türk dinlerinden dolayı öldürülmüşlerdir.


Indian Heroes (Kızılderili Kahramanlar) (soldan sağa) Oturan Boğa (Sitting Bull  / Sioux), Captain Jack (Modoc), İki Ay (Two Moon / Cheyenne), Kızıl Bulut (Red Cloud / Sioux), Geronimo (Apache), Quanah Parker (Commanche), Çılgın At (Crazy Horse / Sioux)


Bu acı savaşlarda çok az sayıda yerli Kızılderililer için ayrılmış bir bölüm araziler küçük bir alanda nüfusları milyonlarca olan kızıl deriler yaşamaya zorlanmışlardır.


Türk olan
Kızılderili halkının büyük bir bölümü Soykırımlara uğrayarak, Türk olan kimliklerini emperyalist düşmanlar yok etmeye çalışmışlardır.


Kızılderili Türkler Birleşmiş Amerika Devletleri tarafından yalnız resmi olarak 554 Kızılderili kabilesi kayıt altında tutulmaktadır,
Ve tanınmaktadır.


1952 yılına kadar


Kızılderili soydaşlarımız her türlü baskı, işkenceler yüzünden
İşkence, baskı, acı dolu kamplarında yaşamaya zorlanmışlardır.


Kızılderililerin önemli çoğunluk bölümleri, sayılarının yüz Milyonlarca olarak birçok bölgelere dağılarak, kendi ana topraklarından uzaklaştırılarak arazileri, yurtları ellerinden zorla katliamla soykırım, baskıyla alınmıştır.


Ve birçoğu ise başka yerlerde yaşamaktadır.


1626 Yılında Holanda’nin satın aldığı New York şehrinde günümüzde kadar 200.000'den saha fazla Kızılderili yaşamaktadır.
2007 yılının Aralık ayında bu acı baskılara dayanmayan Kızılderililerin Lakota Siyuları en önemli, kabilelerinden biri olarak Amerika Birleşik Devletinin vatandaşlığında çekildiklerini bildirerek, kendi ana


Kızılderili devletini kuracaklarını dünyaya bildirmişlerdir.
Kızılderili topraklarının beş ayrı ABD eyaletinin sınırları içerisinde olan Lakotalar’ın bu yiğit girişiminin sonuçlanmasıyla kesinleşmemesi Kızılderililerin büyük soykırımlardan bu yana ilk olarak bağımsızlıkları’ nın girişimi tarihe geçecektir ve Kızılderili gücü dünya dağılarak, görünecektir, bir an önce Kızılderili Türkleri haklarına kavuşarak, Ana dilleri olan Türkçeyi seçerek ve büyük Türk tarihini bilerek en yakında gerçekleşmesi için mücadeleleri sürmelidir


Ayni zamanda Kızılderililerin kurtuluşu Türk milletine ve dünya Türklerine büyük bir güç olacaktır İran, Doğu Türkistan Uygur Türklerinden sonra. Büyük bir nüfusu olan Kızılderili Türkleri arık kendi Türk ırk milletlerine dönecekler böylece Türk dünyasın güçlü olmasının iyi çalışma projelerinin atılmasıyla Türk birliğinin daha fazla yeteri, varlık gücü artacaktır.


Amerika'da ilk Kızılderili yerleşim bölgeleri ise, 1840'lı yıllarda oluşturulmuştur. O yıllarda, Avrupa kökenli olan Amerikalılar, ülkenin batı bölgelerine yerleşmek amacıyla


Kızılderili kabilelerini de önlerine katarak ilerlemeye başlamışlardır.


Kızılderili Türkler ise doğup büyüdükleri bulmuş oldukları kendi topraklarını baskı işkence zorluk, baskı ölüm gibi nedeniyle bırakarak, kendi anavatanlarından çok daha uzaklarda küçük bölgelere yerleşmek zorunda kalmışlardır.


Günümüzde Kızılderili Türkler % 85’i Amerika’nın birçok değişik şehirlerine dağılarak yaşamaktadırlar, ayrıca birçok Amerika’nın, şehir kentlerinde çok eskiden yaşamakta olan ve Amerika bulunmadan önce Kızılderililer yaşamaktaydılar.


Amerika’da bu gün 300’den fazla kızıl derili yerleşim bölgeleri bulunmaktadır.


ABD'de ekonomik alanında çok varlı zengin olarak 3 büyük Kızılderili kabileleri bulunmaktadır. Mississippi Choctawlar Oklahoma, ve Oklahoma Connecticut eyaletinin Mohegan Kabilesi ilk yatılı okulda 1879'dan 1918'e kadar okuyan yaklaşık 20.000 Kızılderili çocukları medenileştirilmekle kendi ana dillerini konuşan ve kültürlerinin diğer yönlerini korumakla çok çalışan öğrencilerini Amerika onları bu gün cezalandırmaktadır, eski dillerini geleneklerini unutturmaya çalışmaktadır.
Kızılderili Türklere dayanılmayan Amerika rejimi asimile planları artmak nedeniyle baskılı, eritme ortamda öğrencileri yetiştirilmektedir.
Kızılderililer her türlü baskılara karşı atalarının dillerini konuşarak, 350 bin nüfuslu Navaho Kızılderili kabilesi öteki Kızılderili Türkleri gibi Orta Asya Türklerinin konuştuğu


ATABAŞKAN Türk dilini tüm baskılara rağmen kendi ana dillerini seve, seve savunarak
Kızılderili konuşmaktadırlar.


Kızılderililerin birçok belgelere, kanıtlara dayanarak Türk olduklarından dolayı ve Türk dillerinde kullanılan ortak kelimelerin birçok örnekleri günümüze kadar konuşulmaktadır, bir bölüm sözler Türkçede olduğu gibi Kızılderili Türkler tarafından kullanmaktadır.


Aşağıya birkaç örnek almaktayız.


Kızılderili lehçelerinde


Türkçe Kullanılmaktadır.


Dodohişça / Dudak
T-sün / Uzun
Yu / Su, yu-mak, yıkamak
Lı-ık / Vatan, ili
Tete / Dede
Tamazkal / Hamam, temiz kal
Hogan / Kerpiç ev, Hopan
Kuşa / Kuş
Türe / Türe, Töre
Hu / Hu, Hu hu(Selam)
Yanunda / Yanında
Aş-köz / Yemek, Aş
İldiş / Dişleme
Atış-ka / Atış
Tapa / Tuba


Ayrıca,


Tünaydın, tan ağardı, gün doğdu güm battı gibi yüzlerce sözler bulunmaktadır.


Kızılderililer birbirlerini gecenin yarısında tanımadıkları için


Bozkurt sesini çıkarak birbirlerine inanarak


Gelen Kızılderili olduğunu bildikten sonra karşılayarak koçaklaşırdılar.


Kızılderili Türkler ilk önce bu toprakları bularak


 Buralara geldikleri sıralarda Amerika Birleşik Devletleri olmadan kurulmadan ilk


Millet olarak burada Kızılderili olan yüzlerce farklı kabile bulunmaktaydı.


Kızılderili Kabileler


aralarında ortak bir dili ve kültürü birlikte paylaşıyorlardı.


Türk Kızılderili günümüzde kullanmış oldukları bir bölüm


Erkek adlarından örnekler 


Yalnız Kurt, Kızıl Bulut, Keskin Bıçak, Sert Rüzgar, Rüzgârın Oğlu, Şahin Göz, Uçan Ok, Yaralı Kartal, Şahin Adam, Asil Kurt, Uçan Kartal, Deli Kar, Kartalın Oğlu, Kar Kartalı, Kızıl Tüy, Çağlayan Irmak. Sessiz Dere, Kar Kartalı, Kırık Ok, Attığını Vuran, Gönlü Kırık Şahin, Seven Kartal, Kızgın Boğa, Sarı Boğa, Şimşeğin Oğlu, Yaralı Diz, Kırık Bıçak, Saçı Rüzgarlı, Fırtına Savaşçı, Korkutan Atmaca, Ayı Boğan, Hızlı Şahin, Bodur Boğa, Gök Gözlü Savaşçı, Bilge Adam, Yay Koparan, Oktan Hızlı, Korkusuz, Korkusuz Ruh, Kızılderili Vatansever, Kırık Mızrak, Meydan Okuyan, Sevgi Yüklü, Kırık Kalp, Sevdi Olmadı, Yüce Ruhlu, Kurt Kaçıran Aslan, Kediden Korkan Kaplan, Kanadı Kırık Kartal, Şahin Pençesi, Koşan Boğa, Rüzgarla Toprakla yoğrulan Ssavaşcı, Bozkurt Balası


Türk Kızıl derilenin Kadın adları


Ay Işığı, Çiğdem Çiçek, Doğan Güneş, Çevik Ceylan, Buğulu Göz, Çiçek Dalı, Karlı Dalda Tomurcuk, Yaban Gülü, Kiraz Çiçeği, Kızıl Nehir, Çağlayan Irmak, Gönlü Kırık, Sarışın Kelebek, Daldaki Çiğtanesi, Solan Gül, Yaralı Ceylan, Deniz Gözlü, Göl Kuğusu, Küçük Serçe, Ağlayan Gönül, Sevdi Olmadı, Ceylan Gözlü, Çağlayan Pınar, Sevdi Evlenmedi, Durgun Su, Kırık Dal, Çiğ Tanesi, Çiçek Tomurcuğu, Gökkuşağı Gönül, Dağların Ceylanı, Ova Çiçeği, Ağlayan Pınar, Esen Ilık Rüzgâr, Çadıra Vuran Damla, Billur Damlası, Buğday Tarlasındaki Mor Çiçek, Ağlayan Yıldız,


Türk Kızıl derili Çocuk adlarından 


Benekli Kelebek, Küçük Kurt, Çevik Ceylan, Annesiz Durmaz, Mini Serçe, Sisten Korkmaz,Küçük Kurt, Zıplayan Balık, Havadaki Kuş, Ceylan Bakışlı, Korkusuz Kurt, Kovan Bal, Savaşan, Gözü Ceylan, Kızılderili Umut, Balık Gözü, Kelebek Kanadı,Takla Atan ,Yüzme Bilmeyen Balık Kız, Söğüt Dalındaki gül,Uçan Serçe, Al Kirazım, Balım Arım, Bal Peteğim


gibi hala bu adlar geniş çapta kullanmaktadırlar.


Yedi yıl Amerika’da bulunduğum sıralarda kızıl derili Türklerin çoğunluk yaşamış oldukları Memphis, Mississippi-Tennessee Ve başka eyaletlerde çok sayıda Kızılderililer ile görüşerek, tanışarak yakından onlarla ilgilenerek bizleri evlerinde, yerlerinde toplantılara, sohbetlere davet ederek güler yüzle, Türk bakışıyla, selamlayarak karşıladılar


onlara katılarak, defalarca bizleri konaklayarak Türk, Türkiye sevgisiyle koçakladılar, sevdiler ağırladılar yakınlık gösterdiler kültürlerini, gelenek, göreneklerini toy düğünleri yakından izleyerek, bilgilendik ayni davranışları tüm günlük yaşamları töreleri Türkler gibi ve Türk olduklarını her zaman söylemektedirler


ayrıca rug ses sanatkarı Elvis Presley Ailesiyle bir kaç defa sarayında görüşme sırasında Türk oldukların savunarak söylemekteydiler


Elvis Presley Kızılderililerden başka bu gün Amerika’nın birçok eyaletlerinde Türk soyundan gelen 5 milyonun üstünde Türk yaşamaktadır


tanınan rock´n roll Kralı Elvis Presley ve ABD eski Başkanı Lincoln ve birçok parlak isimlerin Türk olduğu bilinmektedir


ve birçok sözler Türkçe olarak kullanılmaktadır.


Türkler Yaygara´ şelalesi Niagara, Ar Kan Şah´ bölgenin adı ise Arkansas olmuştur.


Ve birçok önlüler, büyük şahsiyetler öz be öz Türk asıllı oldukları bizler için çok sevindiricidir. Türkler, Amerika´ya 1653 yılında ayak basarak, ABD´de yaşayan, yerlisi olan ve Amerika kıtasını bulanlar Türk Melun canlar ile Kızılderililerin dışında Orta Asya’dan gelen Türkler´inde karakterleri, özellikleri, Türk görenekleri Türk olduklarını kanıtlamaktadır.


Birçok Türkler Osmanlı döneminde Amerika’ya gelmişlerdir yerleşmişlerdir. South Carolina´nın Sumter bölgesinde yerleşenler Sumter County Türkleri olarak tanınmaktadır.


Cherokee Kızılderilileri ise Osmanlılar´ın 17. Yüzyıl´a özel bir şapka türü olan öteki Türkler gibi fes giymeleri kullanmaları önemlidir, Türk olduklarını göstermektedir. ve Cherokee Kızılderililerin başkanı olan equoya´nin kıyafeti 16´ncı Yüzyıl Osmanlı denizcilerinin giydiği kıyafet olarak bilinmektedir.


Amerika’nın birçok bölgelerinde Türkçe olarak adlar sözler bulunmaktadır


Örnekler


Kentucky eyalet: ´Kan Tok´


Alabama eyalet: ´Allah Bamya´


Arkansas eyalet: ´Ar Kan Sah´


Niagara selale: ´Ne Yaygara


Allegheny, sıradağ: Allah Geniş


gibi


Elvis Presley, Devlet Başkanı Abraham Lincoln ve Tom Hanks, Steve Martin ve Ava Gardner'ın birçoklarının Türk MELUNCAN olduğu Ve Hollywood yıldızı olarak tanınan ve Hazar Türklerinin soyundan birçok Amerikalı Türkler gelmektedirler.


Hazar Türkleri çoğunluğu Museviliği kabul etmiş Kara denizin kuzeyindeki Türk hazar krallığının soyundandırlar.


Hazar Türklerinden başka birçoğu Ukrayna, Kafkasya, Kırım, Macaristan, Rusya, Polonya, Avusturya ve Almanya gibi bölgelerde yaşamaya başlayan Türkler vardır. Ve çoğunluk olarak birçok dünya Türkleri Amerika’ya göç etmişlerdir


Doğu Avrupa Yahudileri ise hepsi Türk hazar kökenlidirler.


Aşağıda diğer ve Türk hazar kökenli olan birçok Hollywood yıldızları Türk kökenli oldukları ortaya çıkmıştır


Bunlardan Charles Bronson, Kevin Michael Costner Türk aşkını savunan biri olan Kevin takmış olduğu şapkasında Ne Mutlu Türk’üm Diyene yazısını seve, seve yazmıştır.


Nastassja Kınıskı Nastassja Aglaia, Nakszyński Ava Gardner gibi çok yıldızlar Türk olduklarını öğrenmek bizler için çok güzel belgedir, önemlidir.


Kızılderili Türklerinin Çeçenistan, Türkiye ve birçok Türk Dünyasının tek simgeleri Bozkurt olarak ona önem değer verilerek takmış oldukları başlıkçıklarında bozkurt bulunmaktadır ve Kızılderililerin bayraklarında, evlerinde iş yerlerinde, arabalarında tek simgeleri sevdikleri bozkurttur ve Bozkurt günlük yaşamlarında çok önemli, özel yer almaktadır.
Artık Kızılderili Türk İlişkisi sevgisi Amerika Türklerinde çok önem taşmaktadır her Kızılderili Türk olduğunu söylemektedir ve Türkiye’ni Türkleri severek saygı değer göstermektedir.


Kızılderili Türklerin tüm davranışlarında Türklük sevgisini yansıtarak Edebiyat kültürleri, folklor tam olarak bir soydan, bir sudan, akarak birbirinden bir parçadır ve Türkler ile Kızılderililerin arasında olan tüm Türk benzerliklerini tarihimizden günümüze kadar yansıtmaktadır.


Türkler büyük bir millet olarak tarih önceleri var olan bu millet ilk yerleşim yerleri Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurtları hakkında genel olarak belgeler düşünceler olsa da, çoğunluğun kabul edildiği görüş ise Tanrı Dağları’nın kuzeyinin Türklerin ilk anayurtları olduğu söz konusudur ve kafalarda yerleşmiştir.


Orta Asya’daki Türklerin bir bölümleri Rusya ile Amerika kıta’sının bağlantı noktası olmuştur. Bering Boğazı yakını olarak yapıtlarda, belgelerde geçmektedir ve sonradan Amerika kıtasını bularak Türkler buralara ulaşması, yerleşmişlerdir buda kanıtlanmıştır. Birçok belgeler, kalıntılar ve göçler kızıl derilerin var oluşu bu düşünceyi doğurmamaktadır.


Türk Kızılderililerin bundan yaklaşık 35.000 yıl önce Amerika Kıta’sına yerleştikleri ve bu topraklara ilk olarak yerleştirilmeleri bilinmektedir. Kızılderili Türkler Sibirya toprakları ata yurtlarındaki Hayvanatların ve av alanlarının yetersiz olduğunu görerek, günümüzdeki Asya ile Amerika’yı birbirine bağlayan Bering Boğazı bölge, yöresinde yeni başka av alanları aktarmaya başlayarak ve bu toprakları seçerek, yerleştiler ve Amerika kıtasını bularak oraya geçtiler. Bu toprakları kendilerine yurt ederek günlük yaşamlarını sürdürerek büyüdüler, çoğaldılar her türlü baskı, engellere, işkence, soykırım, katliama rağmen Kızılderililer, günümüze kadar kültürlerine, gelenek, göreneklerine bağlı kaldılar.


Kızılderili Türkler büyüyerek çoğalarak sayıları baskılara, öldürmelere rağmen Günümüzde ABD’de 554 Kızılderili kabilesi bulunmaktadır, Amerika yerli Kızılderili kabileleri ile Sibirya Saka, Altay, Hakas, Telvit ve Tuva bölgelerinde yaşayan eski Türk Milletinin gelenek, görenekleri âdetleri ve dinî merasimleri birdir, kültürleri, düğün, türen eğlenceleri tüm davranışları birdirdir hiçbir Türk’ten farklı değildir.


Türk Kızılderililerin yanında varlıklarında, günlük yaşamlarında Bozkurtlar kutsaldır ona çok önem vermekle o yol göstericileri o Türklüğün simgeleridir diye evlerinde başlarında, giyimlerinde, yerli Kızılderili Türk bayraklarında Bozkurt bulunmaktadır ve çok sevilmektedir.


Bugün dünya üzerinde her yerinde yaşayan yüz binlerce Milyonlarca Türkleri yaklaşık 300 – 350 Milyon Türk var diye gösterilmektedir, birçok Kıtalarda Kızıl deriler ve öteki unutulan Türkleri tam olarak Asimilasyondan kurtarmış olmuş olsaydı bu sayı ikiye katlanmaktaydı birçok Türkler baskılar, işkenceler nedeniyle eriyerek, başka milletlere katılarak varlıklarını, geçmişlerini unutmuşlardır. Bu gün bir Türk birliği kurulmuş olursa bu birlik tam olarak dünyanın neresinde bir Türk varsa katılmış olursa o zaman tam büyük Türk Milletinin Orta Asya, İran, Doğu, Türkistan, Amerika Kızılderileri, Çin, Kafkasya, Rusya, orta doğuda, Avrupa’nın her yerinde Türk Cumhuriyetlerinde, Arap Devletlerinde yaşayan her türlü haksızlığa, asimilasyona, soykırıma uğrayan Türklerinin Dünyada ilk Millet olarak yoğum oldukları bölgelere görünerek tam sayılarının daha fazla olduğu belli olacaktır ve ortaya çıkacaktır. Türkler dünyanın birçok bölgesine, yöresine, kıtalara farklı adlarla dağılmış biçimde yaşıyorlar.


Normal koşullarla iklim farklılıklarıyla veya coğrafi özelliklerle Türklerin başka toplumlarla kaynaşarak biyolojik yapılarını bile etkilelenmiştir. Türklerinin birçok bölgelerde, Devletlerde yaşamlarını düşünürsek, Türkler içerisinde beyaz, Kızıl tenli olması ayrıca bir bölüm ülkelerde esmer veya Siyah tenli Türklerinin ben Türk’üm söylemesi çoktur, bizler için önemlidir.


Dünyadaki bütün Türk toplulukları çoğunluk olarak güzeldirler başka topluluklardan farklıdırlar beyaz tenli Mas Mavi, yeşil, Sarıgözleri ile sarışın olarak güneşin rengiyle göz kamaştırıcıdır Türk Kızılderililerin ten renkleri ise biraz daha koyuymuş gibi tam Türk öz be öz rengidir Ayrıca Bugün kullandığımız Türkçede olan Türkçe sözcüklerimiz sıkça Türk Kızılderililer bugün kullanmaktadırlar Bugün Kızılderililerin 600′e yakın Şivesinde oluşan bir dilleri var. Benzerlikleri, var özelliğinde hepsini birden birleştiren Ata başkan Kızılderilileri‘n dillerinde olan Türkçe benzer sözcüklerin olması çok önemli sayılmaktadır


bu belli ediyor ki onlar bizden varlığımızdan bir parçadırlar. Evet, Kızılderililer ile Türkçe arasında sözcükler bakımından büyük birlik yakınlık vardır Türkçenin yanında dünya Türklerinin varlığı büyük simgesi olan Bozkurt Kızılderililerin kullandıkları bayrak da Türklerin ve Türklüğün sembolü olan “Bozkurt“, Kızılderililer soydaşlarımız tarafından çok sevilerek tutularak çok kutsal görünmektedir.


Kızılderili Türkler dünyanın en büyük uzun yıllarlar soykırımını yaşayan kardeşlerimiz soydaşlarımızdır Kızılderililer Türk soyundan geldiğini belgelerle kanıtlanarak Avrupa, Amerika kıtasına göç etmeden önce Kızılderililerin nüfusu, Avrupa kıtasının nüfusundan daha fazla olarak her türlü baskı, katliam, soykırımla, işkenceyle Amerika’nın asimilasyon politikasıyla büyük nüfusunun çoğu yok olmuştur. En az 50 Milyon Kızılderililerin soykırım sonucuyla Amerika tarafından öldürülmüştür. Ve bir bölüm bilgilere göre 100 Milyon olarak bilinmektedir. Soykırımda ölenlerinin sayısı, Amerika’nın bu büyük vahşeti ibret verici belgelerle kanlı tarihe yazılan utanç vericidir. Bu katliam, soykırıma karşı Kızılderili soydaşlarımız Türk soylarını Türk milletlerini korumak için ırk, Din, yaşam, toprak, dil, Kültür mücadelesi vermektedirler. Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu ise Uygur ve Nayman Türkleri ile diğer Türk kabilelerinden sayılmakla farklı topluluklarla yaşamaktadırlar. Kızılderililerin yüzde yüz Türk olmasına dair Amerika’nın birçok bölgelerinde yer, sokak, Mahalle, Cadde, işyerlerinin adları bile Türkçedir


Kızıl deriler Türk Dünyasından ve Türk Milletinden bir parça olmalarından dolayı çok Mutlu yaşmaktadırlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türkler Amerika Kızılderililerin kendi toprakları olarak Amerika’yı kendileri bularak kurmuşlardır. Kızılderili Türklerinin Bozkurt adlı olan kabile dehada fazla Türklüğe coşarak Bozkurt onların tarihilerinde, günlük yaşamlarında kültürlerinde, dini merasimlerinde, görenek, geleneklerinde bulunarak kutsal olan Bozkurt bayraklarında, evlerin, iş yerlerinde günlük hayatlarında önemli yer almaktadır. Amerika’da Kızılderililerden sonra yoğun bir Türk nüfusu da Kamçatka Yarımadası’ndan Alaska’ya göç eden Saka Türkleri bulunmaktadır, yaşamaktadırlar


M.Ö. 1500 yıllarında Göktürk alfabesiyle yazılan belgeler göre Meluncan ve Kızılderili Türkleri, İdil, Ural, Sibirya, Ortadoğu, Afganistan, İran, Türkleri dünya Türkleri birliğinin önde gelen varlıklarıdır. Kızılderili Türklerle Sibirya Türkleri Tunguz kabileleri ve Yukagir' Türkleri Tunç çağı ile Ortak bir kültürleri vardır ayni gelenek, görenekleri, konuştukları Türkçe sözleri Bozok Türk kabileleri güzel renkli sarışın öteki Kızılderili kabileleri gibidir


Kızılderililerin bulundukları bölgelerde tam olarak ortak kültürleri, ormanların temel ulaşım aracı kayak Türkler gibi At kullanmaktadırlar


Bu bölgelerde eskiden Sümer Türklerinin Mezopotamya’ya göçmeden önce yerleşim yerleri sayılarak Başlarına Kızılderililerin taktıkları çiçeklere başlıklarına Türk adı vermişlerdir.


1769 yılında Dillerinin de Altay dillerinden olduğu gibi anlaşılmıştır.


Altaylılar gibi Kızılderili Türkleri birbirlerine amca, baba, teyze, bacı, kardeş, hala, ağabey diye söyleyerek başkanlarına, büyüklerine yöneticilerine Kur, Kurt Hakan, Büyüğüm, yiğidim demekteydiler.


Bizlerde Kafkasya Türklerinde olduğu gibi, kadın kocasını Evin büyüğü, çocukların babası, Evin direği, Başımın tacı, canım canı, çağırırlar. Kızılderililerin Kültürleri, anana adetleri, gelenek, görenekleri Anadolu Türklerin kültürünün bire bir aynasıdır, aynısıdır hiç ortalarında hiç ayrımı yoktur. Binlerce kilometre uzakta büyük bir kıtada yaşamakta olan kardeşlerimizden hiç kopmadan hep ayni duygu, düşünce, kültürü taşmaktayız, sonsuza dek yaşamlıyız.


Kızılderilileri Türkleri 1870 yılı sonlarında Papıti, Muhave, Kalamat, Şoson, Irok kabilelerinde Bektaşi semahları gibi Hu söylemekle ayinlerini yapmaktadırlar. Kazdırdılar tüm Türkler gibi savaşlarda at sırtında yaşayarak yiğitliklerini gösterdiler Kahraman Türkler Hindistan’ı, Güney Azerbaycan’ı, İran’ı, bütün Asya’yı, Çin'i, Viyana, Rusya tüm dünyayı zaferlerle savaşı kazanarak devletler kurdular, topraklarının kurtardılar süsleyen İslam kubbeleri diktiler, muhteşem mabetleri yaptılar, kılıçlarıyla atların sırtında ayağa kalkıp dünyanı, insanlığı adaletle, hoşgörüyle, sevgiyle, birlikle yönettiler.


Türkler Dünyada bilginler, din adamları -Farabi, İbni Sina, buhari, Hanafi, Ali Kuşçu, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Biruni ve binlerce Türk dehası ve lider, bilginleri, şahsiyetleri yetiren Türk Milleti büyük eserlerini ve araştırmaları Kendilerinin bu Dine bu everen, dünyaya, insanlığa adadılar Yazdılar Birçok bilgiler sayfalar dolusu, ciltler dolusu Türk milletinin bütün tarihini at sırtından medeniyetler yarattılar ilkel toplumların gözlerin açtılar sevgi, insanlıkla, adalet, eşitlikle yönettiler


M.Ö. 12.000-60.000 yılları arasından başlayarak tarihlerde yiğit, kahraman Türk milletinin izleri aranmaktır.


Türk tarihini zaferle doludur Göktürklerin, Oğuz hanın, Atıla, Cengiz hanın savaşlarıyla Malazgirt, Çanakkale, İstiklal ve nece, nece savaşlar Kurtuluş gibi Türk kültürü atlı bir kültür sayılarak At, Türkün hayatında önemlidir, değerlidir. Ve Türklerin medeniyetleri ise attan daha farklıdır, çünkü devletler, atabeyler, İmparatorluklar kurarak dünyanı bilgiyle, uygarlıkla yönettiler ve yönetmektedirler.


Kızılderili Türklere karşı Amerika'nın soykırımı uzun yıllar süren asimilasyon politikasıyla ana yurtlarının işgallerine karşı canlarıyla, kanlarıyla direniyorlar ve sözde uygar işgalci sayılan Amerika kıtadaki Türk Kızılderililerin varlıklarını yağmalayarak, milyonlarca insanları katliam, soykırımda öldürerek, Amerika Birleşik Devletleri kurdular


Öte yandan günümüzde Amerika büyük diktatör devlete dönerek tüm küçücük devletleri yalancasına suçlayarak, sözde demokrasi getirecek, sistem yerine birçok devletleri yolarak işgalciliğin sürdürerek, acımasız eylemleri ile Kızılderili yok etmeye uğraştıktan sonra bugün Irak halkına özellikle Irak Türklerine Emperyalist amaçlarla insanlığa yaşamı zindan ederek saldırganlığı ve zorbalığıyla karşı direnmek, isteyen milletlere göz açtırmadan ölüme mahkûm ediyor. İşgal ettiği birçok dünya yurdunu savunmak amacıyla yer altı gelirine petrolüne el koyarak ortalığı kan gölüne döndürmektedir.


Amerika’ya piyasanın, borsanın, paranın, emperyalizmin uşaklığını yapan işbirlikçi ajanlar, köleler ise Irak halkına zulüm yaparak kendi çıkarları için Amerika tarafından kullanılmaktadırlar. Irak’a özgürlük getireceğiz sözünün emperyalist bir aldatma olduğu bilince ülkeden çıkmaya başlatarak Irak’ın tüm varlığına, gelirine, altına, üstüne toprağına el koymakla insanları yok ederek Özgürlük sağlanmadan işgalci Amerika İnsanları gülleleştirmeyi çizmiş olduğu yıllarının orta doğu planı orak bugün uygulamaktadır.


Kızılderili Türklerini yok etmiş gibi dünyanı yok etmeye uğraşan ve insanları her bir ülkede öldüren Amerika bugünkü Kızılderili Türklerinin kim olduğunu tanımalıdır, Türk olduklarını bilmelidir. Kızılderili Türkleri 12.000 yıl önceleri kendi toprakları olan Amerika, geyik, Hayvanların sürülerini kovalayan avlayarak ilk gelişleri Sibirya’dan Asya ve Kuzey Amerika’ya geçtikten sonra Berring Boğazı’nı buzdan bir köprü aracıyla yardımıyla geçerek, Alaska topraklarına vararak Binlerce yıl boyunca bu yolu kullanarak Amerika kıtasına yerleşerek, avcılık ile tanınarak büyük kabileler kurarak ve güneye yönelerek kendilerine bu yerlerde değişik olarak günlük yaşam seçtiler ve geleneklerine, dillerine bağlı olarak tek bir dil Altayların kullandığı Ata başkan eski Türk dilini kullanılmışlardır.


Amerikalıların en güzel yerleri Kızıl derilerin yerleri olarak bu gün Amerika rejimi oraları işgal ederek yerleşmişlerdir bu toprakların asıl sahipleri olan Kızılderilileri Türkleri bugünkü gelişmiş uygarlık, yaşamdan şehir yaşantısından uzak yerlerde zorluk hava şartlarıyla yabancılar gibi yaşadıkları duruma Üzülmelerini görmekteyiz.


Kızılderili Türkler binlerce yıl önceleri Sibirya Baykal Gölü ve Yenisey-Tuva Bölgelerindeki Ata yurtlarından Rusya ile Amerika kıtası arasında bağlantı olan Being Boğazı aracılığı ile Alaska üzerinden Amerika kıtasına geçmişlerdir. Kızılderililerin Türk soyundan gelmeleri Türk milleti için büyük bir güç olarak sayılmaktadır. Günümüzde 554 Kızılderili kabilesi bulunmaktadır. Bunların hepsi birden Türk olduklarını bilmektedirler ve çok mutluluk duymaktadırlar. Kızılderililer kesinlikle Türk’tür ve birçok kabilesinin Türk soyludur Türk tarihinin ve coğrafyası yalnız Orta Asya ile sınırlı değildir


Türk tarihinin 15.000 yıl öncesine bağlı tabletlerin deşifre edilirse Türklerin Orta Asya’dan önce batık kıta olan “Mu Kıtası”nda yaşadıkları var sayımları ortaya atılmıştır. Bu varsayım da Mu Kıtası batmadan önce Türklerin bir bölümleri Orta Asya’ya geldiler, bir bölümleri de Amerika Kıtası’na geçtiler ve yaşamaktadırlar bunlarda Kızılderili Türklerdir. Kızıl deri Türklerinin Kahraman yiğitleri ve direnişçilerimden birçoğu Amerika’ya karşılık vererek savaşmışlardır bunlardan Kızıl Bulut Mücadelesini Amerika’ya karşı sürdürerek uzun yıllar direnerek Kızılderililerin ülkelerine Amerikaları bırakmayarak kahramanca savaşmıştır Büyük Ovalarda ilk Kızılderili direnişinin önderi olan Kızıl Bulut, Dakota topraklarından geçmesini planlayarak Bozeman Yolu ve üzerindeki kalelere karşı büyük bir mücadele yürüterek, askerleri ve beyaz yerleşmecileri Kızılderili topraklarından püskürterek. Askeri mücadelesini sonunda yapılan anlaşma ile (1868) büyük bir siyasi başarı elde ederek birçok topraklarını kurtarmıştır.


İkinci direnişçi Amerika’ya karşı mücadele eden Oturan Boğa Amerika’ya tüm gücüyle direnerek Çılgın bir At gibi savaşarak Kızılderilileri etrafına toplamasıyla halk ona her bakımdan destek vermesiyle Apache Kızılderililerinin başkanı olarak topraklarını kurtarmak için bitmeyen bir mücadele yürüterek Geronimo Kızılderili mücadelesinin sembolü olmuştur.


Anne, babasını, ailesini öldüren Meksikalılar ile ölümü göze alarak mücadele yapan Goyathlay, Geronimo adıyla tanınmıştır.


Oturan Boğa, Tatanka Iyotake 1831 – 15 Aralık 1890) Amerikalara karşı Kara Tepeleri alarak Amerika ordularına karşı savaşan son Türk Kızılderili kabile başkanı


Gençliğinden beri Amerika beyazların Kızılderililer üzerindeki baskısını görerek Oturan Boğa yiğit savaşçı lider olarak millet tarafından değer büyük bir sevgi ilki, ün kazanmıştır.


25 Haziran 1876'de 7. Amerikan Süvari Birliği'ni yenerek 3.500 savaşçının lideri seçilmiştir. Kızılderililere karşı Amerika’nın Soykırım korkusu nedeniyle, kabilesini Kanada'ya göç ettirerek 1881'e yılına kadar oralarda yaşayarak, Montana'daki bir Amerika birliğine saldırınca yakalanmıştır ve Amerika hükümetinin türlü işkence baskısına uğrayarak, Oturan Boğa yaşamı sırasında da Kızılderiler arasında büyük bir otoriteye ve liderlik konumuyla saygıyla sevilmekteydi.


Kızılderililere yapılan soykırım haksızlıkları dünyaya bildirmeye çalışarak mücadelesini sürdürmüştür. 1886’da son Kızılderili direnişçisi olan Apaçi başkanı Geronimo’nun teslim olmasıyla son bulmuştur. O tarihe kadar Amerika kıtasında milyonlarca yerli Kızılderililer, Amerika, Avrupalılarca öldürülerek ortadan kaldırılmıştı. Geronimo 19. yüzyılda Kızıl derilerin yaşadıkları kendi toprakların Amerika Beyazlar tarafından sömürgeleştirilmesine ve soylarının kurutulmasına karşı uzun yıllar mücadelesini veren, toprağını savunan efsane Kızılderili yiğit, kahraman savaşçısıydı.


Geronimo 1829′da Arizona’da doğmuş bir Kızılderili Apacheydi. Yaşadığı bölge İspanyolların ve Meksikalıların saldırıları altında olarak. 1851 yılında evine döndüğünde tüm ailesinin ve köy halkının öldürülmüşünü görüce sabırsız, dayanamayarak savaşarak ortalıkta düşmanlar korku yaratmıştır. .


Meksikalı bir askeri birlik köyü basmasıyla ve büyük bir mücadele milleti için hak almaya Katılmıştır. Geronimo Emperyalistlere karşı mücadele veren son Kızılderili savaşçı Olmuştur. Geronimo bir Kızılderili başkanı o bir Şaman Türk yiğidi olduğunu göstermekteydi. Katliamdan sonra dağlara yerleşerek 1852 yılında Apache başkanı olarak Meksika’ya karşı savaş açmışlardır. Apache içinde değer ün kazanmıştır. 5000 Apaçi ile dehşet saçarak, Amerika askeri birliklere saldırarak, eylem üstüne eylem düzenlemiştir. Geronimo Amerika’ya büyük bir korku yaratarak Apache sevgisini kazanarak Kızılderililer arasında görüşlerine ve gücüne büyük saygı duyulmuştur. Millet için Kahraman lider olmuştur.


Geronimo uzun yıllar savaşarak ele geçirilemedi. Amerika buna dayanmayarak bir an önce onu yakalamaya büyük bir askeri güç göndermiştir. Her türlü baskı, saldırmalara rağmen Geronimo'yu yakalayamayan Amerika güçleri Köylere saldırarak kadın ve çocukları öldürmeye başlamışlardır. Geronimo sonunda bu duruma dayanamadı ve halkına zarar gelmemesin diye teslim oldu.


1909 yılında bir savaş mahkûmu olarak yerleştirildiği Oklahoma’da her türlü, işkenceyle öldürülmüştür .


Geronimo’nun cesedi kayıp olduktan sonra Apacheler tarafından bulunarak kendi dağlarına. Büyük destek, kalabalık, değer verilerek Gömülmüştür.


Kara Şahin, 1767-1838 Kızılderili kabilelerinden Sauk'ların başkanı olarak Sauk Sautenuk bölgesinde doğan Kara Şahin, kabilesinin İllinois ile Missisipi yöresinde yaşayarak Direnişe geçerek Başkan Jackson, Black Hawk' Kara Şahin 1832. Ele geçirmekle 1833 yılında serbest bırakıldıktan sonra. Bir daha haber alınamadı yaşadığını kimse günümüze kadar bilemedi.


Amerika Kızılderililerin, direniş saldırılarına karşı Kızılderililerinin topraklarına yerleşebilmeleri için zorlukla, baskıyla, katliam, soykırımla Kızılderililer kendi ana yurtlarından sürmüşlerdir. Missisipi Bölgesi'nin batısına sürülen Kızılderililerin birçoğu yok olarak Gözyaşı Sürgünü olarak topraklarından, yerlerinden zorla ayrılarak uzaklaşmışlardır. Günümüzde Kızılderililer Cherokee Oklahoma Tahlequah, Kuzey Karolina, Georgia'da Missouri ve Alabama. Arkansas, Memphis, Tennessee gibi yerleşim yerlerinde yaşamaktadırlar. Kızılderililerin Navajo Kabilesi kolu ise Türk olan Navajolar, 1300'lü yıllarda kuzeybatı Kanada'dan güneybatıya yerleşmişlerdir.


Navajolar oldukça zengin bir kabile, tarım ve hayvancılıkta ilerlemişlerdir. 350 bin nüfusu olan Navajo kabilesi Orta Asya Türklerinin konuştuğu Ata başkan dilini konuşmaktadırlar. 4 Temmuz 1776 tarihinde Kızılderililerin toprakları için vermiş oldukları kanları üstünde kurulan bugünkü Amerika Kızılderili Türklere karşı uygulamış olduğu soykırım, katliamda Toplam 70 milyon Kızılderili her türlü insanlık dışı acı işkence ile öldürülmüştür.


Kızılderili Türkler O dönemlerde dünya nüfusunun beşte birini oluşturarak, bugün sayıları yok olmak kadar az durumda olarak farkı yerlerde yerlerine topraklarına el koyularak yoksun durumda yaşayarak, kendi dilleriyle çocuklarının eğitim yapması, okuması yasaklanarak, kendi kültürlerinden, görenek, gelenek, adetlerden farkı olarak Amerika politikisyla Hıristiyan dinine, Amerika, kültürüne zorlanarak sinsi baskıyla geçmektedirler. 


Yenidünya’ya ayak basan Amerika, Avrupalılar, binlerce yıldır bu kıta’da kendi yerlerine, topraklarında yaşayan ve büyük devletler kuran Türklere Kızılderililere karşı Çinliler, Ruslar, İngilizler, Amerikalılar öteki düşmanlar çeşitli yöntemlerle yok etme politikasını uygulayarak soykırım, katliam yapmışlardır


Kızılderililere uzun yıllardan beri yapılmakta olan katliam, soykırım işkenceyle ölen Kızılderililerin kafataslarıyla birçok devlet binalarının bodrumları dolup taşmıştır. Ayrıca Kızıl derilere karşı Amerika rejimi İlk biyolojik silahları uygulatarak binlerce insanları öldürmüştür. Kızılderililere karşı düşmanca Baskısını artıran insanlık hakkı bilmeyen Amerika, bu suçsuz, günahsız insanları zorla sürgüne göndererek yardım diye dağıtılan battaniyelere çiçek mikrobu bulaştırılarak çok sayıda Kızılderili insanın öldürülmüştür.


Amerika rejimi Kızılderililere karşı her türlü baskı yöntemini kullanarak açlıktan ölmesi için onlara yiyecekleri yasaklatarak toptu olarak açlıktan çocuklar kadımlar, yaşlıların öldürülmesi büyük bir soykırımdır. Kızılderili soykırımı yapan Amerika aradan geçen bir kaç çağdan fazla hala ilkel kafalara sahip olarak tüm dünya halkına karşı baskısı sürerek acı vererek kendi çıkarı için devletlere saldırmaktadır. Kızılderililerin efsanevi yaşamı gördükleri işkence acılar hiçbir zaman soykırım olarak dünyada dile gelmeden her taraf sesiz kalarak, suç olarak dünyada kabul olunamadı milyonlarca insanları suçsuz yere öldüren Amerika’dan ne zaman soru sorulacak, cezalandırılacaktır. Kim ondan hesap soracak kim ona yapmış olduğu soykırımın, katliamın hesabini verecek acaba? Nüfusları yüz milyonlarca olan Türk Kızılderili soyundan geriye bir avuç insan kalarak kendi ana dillerinde okumak, eğitim yapmak ve kendi dinlerini kullanmak yasaklığı ne zaman kalkacak? ne zaman hakları verilecek? Demokrasiden, insan haklarından konuşan ne zaman kendi insanlarını tanıyacak? Ana haklarını verecek? ve el koymuş olduğu topraklarını geri döndürecektir?


Türk Kızılderili boy ve kabilelerinin sayısı Günümüzde 500 olarak hala baskılar, acılar, işkenceler sürmektedir. Kızılderili Türkler Kolomb öncesi Amerika kıtası ve karşı adalarda 140 milyon nüfusunun üstünde olarak yaşamaktaydılar Ve 1492 Kristof Kolomb Amerika kıtasına ulaşarak, Karşılaştığı Kızılderilileri görerek baskısını artırarak topraklarına el koyarak, büyük soykırımlar başlatmıştır.


1493 Kolomb’un askerleri adada yaşayan Kızılderilileri her türlü silah araçla, vahşice, işkenceyle öldürmeye başlayarak, On binlerce Kızılderili öldürülüyor. Kızılderililer işkence acıları altında canlarını vererek ölmeyenler zindanlarda atılarak gaddarca öldürülüyorlar. Öldürdükten sonra Kızılderililerin cesetleri köpeklerin önüne yem olarak atılıyorlar. Kızılderili kadınlar ise direk ve ağaçlara asılarak çocukları da onların ayaklarına bağlanarak parçalanıyorlar Kadın erkek demeden Kızıl derilerin ellerini, burunlarını ve kulaklarını kesip kopartarak bu işkenceyi değişik yerlerinde defalarca yapmaktaydılar. İşkenceler yetmeden Annesinin Memesinden kesilmemiş bebekleri anne göğsünden alarak birbirleri ile yarışarak uzaklara atmaktaydılar Öte yandan Kızılderili çadırlarını kızgın ateşli fırınlara’ döndürerek, içindeki kadın, çocuk, yaşlı bilmeden kurbanları kötü ölümle’ öldürüyorlar.


Amerikan askerleri pek çok Kızılderili’yi uykularında öldürerek, bebekleri anne, babalarının gözleri önünde kılıçla parçalatarak ateşe atıyorlardı. Kundaktaki bebekleri beşikleri içinde parçalayarak kafalarını eziyorlardı, Devlet her Kızılderili kellesi için 5 dolar ödemişti.


O dönemde 14 Temmuz- 1959 Kerkük katliamı gibi Komünist peşmergelerinin taş yürekli olarak Amerika gibi vicdanını sızlamayarak Irak Türklerini ağaçlara asarak, caddelerde sürüklüyorlar, canavarca öldürülüyorlardı. Dünyada en büyük suçlular soykırım, katliam yapanlardır bunlar hiç af edilmemelidir. Son 40 yıl içinde aralarında, kadın ve çocuklar dahil, 15 milyondan fazla Kızıl derili öldürülmüş ve öldürülmeleri sürmektedir


Sonuç olarak 80-100 milyon Kızılderililin günümüze kadar her türlü baskı, acı işkenceyle öldürülmüştür. Kızılderililerinin soylarının kurutulmasıyla bu soykırım karşısında dünya sesiz durarak, sanki böyle bir olay olmamış, yaşanmamış gibi duyarsız oluyorlar, hesap sorulmadan, ceza verilmeden, gündeme gelmeden, BM, İnsan Hakları Af Örgütü susarak, dile, gündeme getirmiyorlar? Çünkü sahipsiz, çaresiz, kimsesiz, suçsuz Türk Kızılderililerin diasporaları, lobileri arkalarında devlet, kimse yoktur, onları hiçbir kimse düşünmüyorlar savunmuyorlar.


Yüzde yüz Türk ırkından olan Kızılderili Türkleri


Şamanist olarak Türk milletleri Şamanizm Kamcılık diniyle eskiden tanınıyorlardı, günümüzde İslam Dinine giren sayısız Kızılderili Türkleri göre bilirsiniz?


Asyalı olan Kızılderililer, düz siyah saçla, koyu kahverengi gözle koyu tenlidirler. Derileri, genellikle orta kahverengi olarak, sarımsı kahverengi ile kırmızımsı kahverengi arasında bir renkle değişmektedir,


Kızılderililerin Asya kökenli olduklarını ve Moğol Türk ırkından olmakla Sibirya Türkleri Saha, Tuva, Hakas, Altay, Televit ve Şor Türkleri ile Kızılderililer arasında, dil ile birlikte birçok kültürel, gelenek, görenek alanında benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca Amerika’da Kızılderililer yanında Meluncanlar yaşamaktadırlar, Osmanlı-Türk denizcilerinin torunları olarak. Türk Meluncanlar, kıtaya eski çaplardan yerleşmişlerdir


Türk Kızılderililer gibi Meluncanlar Amerikalılar tarafından asimile edilmektedir. Günümüzde, Kuzey ve Güney Amerika’ da Kızılderililer yaşamaktadırlar. Türk Kızılderililer yanında dünya Türklerine karşı soykırımlar, katliamlar birçok ülkelerde sürerek Irak Türkleri, Suriye, Türkmenleri, Doğu Türkistan, Uğur Türkleri, İran Türkleri her türlü baskıyla, işkenceyle öldürülmektedirler.


Amerika. Felluce, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Altunköprü, Kerkük ve diğer Türk bölgelerinde uygulanan soykırım, asimilasyon politikası Amerika’da Kızılderililere uygulanan katliamın, soykırımın aynısıdır


Kızılderililerin yurdundan, toprağından sonra, bu gün Türk Yurdu kara altın petrol yurdu olan Kerkük’ü, işgal ederek peşmerge Kürtlere armağan verdiler. Amerika el koyduğu Kızılderili topraklarında şaman dinine bağlı tapınak ve mabetlerini yakıp yıkarak, bu gün Irak, Kerkük, Türk bölgelerinde İslam dinimizin kutsal cami, türbe ve ibadet yerlerini bombalıyorlar insanları inançlarından soyutlayarak, Hıristiyan yapmaktadırlar ayrıca Kuzey Irak’ta, ülkemizin her yerinde Siyonist planlarını uygulamaktadırlar.


Bugün Türk şehri Kerkük’te. Amerikan, Kürt peşmerge bayrağı dalgalanmaktadır. Kızılderililerinin soyluklarına dair bütün yapıt, belgeler yok edilerek, Irak Türklerin de Türk olan belge, arşiv tapu, nüfus kayıtları ve bütün kültürel kanıtları, mezar taşları yakarak, yıkmışlardır tahrip etmişlerdir.


Bugün Irak Türklerine karşı hain saldırı ve suikastlar uygulanarak Türkler şehit edilmektedir. Türkler Saddam döneminde olduğu gibi bu günde sürgün ediliyorlar. Topraklarına, evlerine, arazilerine, işyerine Kürtler yerleşerek talan ediyorlar tüm Türk dünyasında Türkler acıları, soykırımları yaşıyorlar, ana haklarından yoksun kalıyorlar. Türk insanlık düşmanları birçok ülkede eskiden olduğu gibi bu günde Türkleri öldürüyorlar Kadın, çocuk, yaşlı, hasta, bebek demeden insafsızca, insanlık dışı işkenceler yapılıyor. Türk İnsanı soydaşlarımız kardeşlerimiz uzaklaştırılıp sürgün edilerek, Suriye, İran, Irak, Uygur, Türkistan, Kızılderilileri Türklerinin boşaltılan topraklarına devlet başkalarını yerleştirmektedir Son yıllarda soylarını iyi bilen Türk Kızılderililer ve öteki Kürtleşen, Araplaşan Türkler Köklerini araştırmakla kendi Türk milletlerine dönmektedirler. Eski tarihlere dayanan varlı olan büyük devletler, atabeyler, İnparatorlukler kuran Türk milletin kahramanları, yiğitleri ,kitaplar yazarak ve araştırmalar yaparak, büyük Türk milletinin bir parçası olduklarını yayınlıyorlar.


Günümüze kadar İngiliz, Amerika, Rus, Çin, Bulgar, Ermenler, Yunan, Farsların, Arap, Kürtlerinin Türk milletimize ve tüm insanlığa yaptıkları acı, işkence, katliam, soykırım, sürgün, asimilasyon, sömürü, emperyalist baskıları eylemlerini Türk olarak unutmamalıyız, artık düşmanlarımızı iyice tanımalıyız, yüce, büyük Türk tarihimize sahip çıkmalıyız.


Tüm dünya Türk kardeşlerimizle Kızılderili Türk soydaşlarımız birleşelim, bir olalım, birlikte çalışalım, var gücümüzle milli mücadelemizi sürdürelim, Türk birliğimizi kuralım, gerçekleştirelim?


Şimdiden doğru milletini sever bir Türk milleti olarak iş başına kutsal görev başına geçelim çalışalım ey kardeşlerim bu uzun, yıllar süren uykumuzdan hızla Ayağa kalkalım, uyanalım!


Kaynak: 


(Erken iç Asya Tarihi- Prof. Dr. Sinor- S. 102)” (Tanrının Türkleri- Cilt.1- S.314- Semih Tufan Gülaltay) • H. Cemil Tanju-Tunç derililer. S.106 (Age.s.316)


• Süleyman Nazif, Hz. İsa’ya Açık Mektup, -Eski ve Yeni Harflerle- Lamure, 2006 (Kitabın ilk baskısı 1924 tarihinde eski Türkçe harflerle yapılmıştır)


• Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkan, Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan, yaptıkları araştırmalarda Amerikan yerlileri ile Türk Dünyası nın kültürel özelliklerinin benzerlikleri


• Dr prof: Turan Yazgan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.


• Mustafa Kemal Paşa Atatürk’ün Eski Türkler hakinde önemli bilgiler Türk, Dil, Tarih kurumu.


• Ayrıca Kızılderililer ile Amerika’da görüşme konuşmalarım. Amerika’n Acımasız Baskısı Katliam, Soykırımları Unutulmayacak


(Resimleme: K. Kurtdereli)

KAYNAK: http://fikiryolu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4236:tuerk-kizilderllere-amerikan-acmasz-basks-katliam-soykrmlar-unutulmayacak-sadun-koepruelue-&catid=42:oruc-yldrm&Itemid=64


0 yorum:

Yorum Gönder