KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ

29 Temmuz 2011 Cuma
TOGARMİ, TERAH, TURHAN, THRRYEN


TEVRAT, NUH'un gemisinin AĞRI Dağı'na konduğunu söyler. KUR'AN'da ise CUDİ Dağı'na oturduğu belirtilir (Hud Suresi, 44. Ayet)... Bizce bu farkın sebebi TEVRAT'ın, inmesinden 600 yıl sonra kaleme alınmasıdır. AĞRI Dağı daha yüksektir ve Yahudiler onu bu şerefe daha layık buldukları için değiştirmekte beis görmemişlerdir!.. Ancak KUR'AN'ın verdiği bilgi daha gerçekçidir. CUDİ, MEZAPOTAMYA'ya, KONYA'ya daha yakındır ve ilk yerleşimler bu bölgelerde olmuştur.


TEVRAT, TUFAN sonrasını daha teferruatlı anlatır ve bize TÜRKLER ile ilgili çok değerli bilgiler verir:


- "Ve gemiden çıkan NUH'un oğulları SAM, HAM ve YAFET idiler. Ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu... _KENAN'ın atası HAM, (bir gün) babasının çıplaklığını gördü, kardeşlerine söyledi... (Utanan) SAM ile YAFET babalarının çıplaklığını örttüler... Ve NUH dedi: 'KENAN lanetli olsun!..Kardeşlerine kullar kulu olacaktır! SAM'ın ALLAH'ı RAB, mubarek olsun, ve KENAN ona kul olsun! ALLAH, YAFET'e genişlik versin!..SAM'ın çadırlarında otursun!..Ve KENAN ona kul olsun!..' "


Bilindiği gibi HAM, eski KENAN diyarı olan şimdiki FİLİSTİN (İSRAİL) halkının atası idi. Bu bölge Sayda şehrinden Gazza'ya kadar uzanıyordu. Yahudiler bu gruba sahip çıkarlar... Ancak TEVRAT'tan anladığımıza göre, bu kabileler lanetlenmiş ve diğerlerine kulluk etmeğe mahkum edilmişlerdir. KENAN, SEBA, BABİL, AKAD halkı ve Kral NEMRUD bu oğuldan olmadır. Tarihi gelişmeler bu laneti gerçek yapmıştır.


HAM soyu ilerde Hint-Aurupailerin ve Afrikalıların da atası olmuştur. SAM ise ASUR ve ARAMİ halklarının, yani şimdi ARAP dediğimiz halkların atası idi. SAM'la ilgili dua da kabul olunmuş, Hz. MUSA, hZ. isa Yüce Peygamberimiz Hz. MUHAMMED ve ALLAH idrakinin zirveye ulaştığı İSLAM dini, Arabistan'da ortaya çıkmıştır...


3. oğul YAFES ise, biz TÜRK IRKI HALKLAR'ın atasıdır. Görüldüğü gibi, hadislerden ve KUR'AN'dan çok önce TEVRAT'ta da, en büyük iltifata mazhar olmuş millet TÜRKLER'dir. Hz. NUH'un, en sevgili oğlu YAFES için ettiği dua, çok derin mânâlıdır ve olduğu gibi gerçekleşmiştir.


YAFES'in torunu olan TÜRKLER, yüzlerce boy halinde, dünyaya EN ÇOK YAYILAN MİLLET olma özelliğine sahiptirler. Aynı zamanda dünyada EN ÇOK DEVLET KURMUŞ OLAN MİLLET olma imtiyazını da ellerinde bulundurmaktadırlar!..(Ek l) TÜRKLER gerçekten de 900 yıllarından itibaren Arapların çadırlarında, ülkelerinde oturmaya başlamışlardır. Yine aynı tarihlerden başlıyarak Hıtay'ı, Hindistan'ı, Kuzey Afrika'yı ve Avrupa'yı hakimiyetlerine almışlardır.


YAFES'e dönersek; GOMER, MAGOG. MADAİ, TİRAS, YAVAN, TUBAL(TUVAL), MEŞEÇ adlı oğulları.... GOMAR (SÜMER), MAGOG (GOG-MAGOG gibi), MADAİ (MEDLER) aşina gelmektedir...


GOMAR'ın TOGARMİ, RIFAT (DİCLE ve FIRAT) ve AŞKENAZ oğulları.... AŞKENAZ, HAZAR soyundan olan DOĞU AVRUPA MUSEVÎLERİ'ne verilen addır...


ve YAVAN'ın oğlu TARŞİŞ bize ismen çok aşina geliyor... Bu kelimeler TÜRKÇE özellikler taşımaktadır.


TOGARMİ'nin (HZ. NUH'un YAFES'ten torunu) on oğlu vardır ki, bunlar UYGUR, TİROS, AVAR, HUN, BARSİL, ZARNA (TARNİYAKLI), KOZAR (HAZAR), SANAR, BULGAR ve SÂBİR'dir.


İşte biz de bunu diyoruz. Bütün KAFKAS, TÜRKİSTAN (ORTAASYA), SİBİRYA ve ANADOLU halklarının atası bir!.. HZ. NUH'un oğlu YAFES'ten geldikleri için YAFETİK olarak adlandırılırlar. YAFES'in en az üç oğlundan (GOMAR, MAGOG, MADAİ) geldikleri için SÜMER, GOG, MAGOG, GUR, GUZ, OĞUZ, MACAR olarak adlandırılırlar. Ve TOGARMİ'nin on oğlundan çoğalarak pek çok soy ve boya ayrılmışlar, yüzlerce oymak ve aşiret halinde dünyaya yayılmışlardır.


Esasta ARAPLAR ve YAHUDİLER'in atası olarak bilinen SAM'ın oğullarının adları da dikkat çekicidir: ELÂM, AŞUR, ARPAKŞAD, LUD ve ARAM... Bunlardan ELÂM'ın bir TÜRK BOYU olduğunu anlatmıştık. ASUR konusunu da bu bölümde anlattık. Hatta HİNDİSTAN'da ASUR diye bilinen bir TÜRK aşireti olduğunu dile getirdik. ARPAKŞAD da Türkçe çağrışım yapmaktadır.


ARPAKŞAD'ın oğlu SELAH, onun oğlu EBER...(Aflyon-Bolvadin yakınlarında bir EBER gölü vardır.) EBER'in iki oğlu oldu: PELEG ve YOKTAN!.. PELEG taksim-bölme anlamına gelmesine rağmen PELASGLAR'ı çağrıştırıyor... YOKTAN ise tam bir Türkçe ad...


Bu, KUR'AN'a ve KİTAB-I MUKADDES'e (TEVRAT kısmına) dayanarak belirlenmiş soyumuzdur.


İlerde KÂZIM MİRŞAN'ın tesbitlerini incelerken göreceğimiz gibi, atalarımızın 15.000 yıl öncesinde yaptığı duvar resimlerinde kullanmaya başladığı sembolik işaretler, daha sonra tamgalara, onlar da ORHUN KİTABELERİ'nde kemâle eren GÖK-TÜRK ALFABESİ'ne dönüşmüştür.


GÖK-TÜRK sanıldığı gibi, bir devletin adı olmaktan ziyade, GÖK'ten gelen TÜRK, KUTSAL İNSAN anlamındadır.


GÖK-TÜRK ALFABESİ'ni teşkil eden harf ve tamgalar, MOGOLİSTAN'dan, DOĞU AVRUPA'ya yayılmıştır. KAFKASYA, AHADOLU, TÜRKİSTAN, HİNDİSTAN, hatta MISIR'da bile görülür. KUZEY ve GÜNEY AMERİKA'da KIZILDERİLİ ve AZTEK mabetlerinde rastlanır!..


İşte bu ortak kültür ve yazıyı temel alarak bahsini ettiğimiz bütün akraba soy, boy, oymak ve aşiretleri TÜRK adı altında topluyoruz. GÖK-TÜRK olduğumuz için!... KUTSAL İNSAN olduğumuz için!... HZ. NUH'un TEVRAT'ta övülen oğlunun soyundan geldiğimiz ve KUR'AN'da övülen bir MİLLET olduğumuz için!...


TEVRAT'ta HZ. İBRAHİM'in babası olarak geçen TERAH adının, TURHAN veya HERODOT'ta geçen TYRRHEN kelimesine yakınlığı açıktır. TERAH, EBER'in torunlarındandır. Kaldı ki, İslam'da Hz. İbrahim'in babasının adı ÂZER (HAZAR-ÂZERÎ) olarak bilinir. HZ. İBRAHİM'in karısı SÂRÂ, cariyesi HACER'den başka KETURA (KANTURA) adında bir eşi daha vardı. Bu kelimenin HAN-I TURAN ve HANIM TURHAN (TÜRK Hakanının kızı) anlamına geldiği belirtilmektedir. 


İslam'ın ilk dönemlerinde müslüman olan TÜRKLER, "İBRAHİM atamız, İSMAİL amcamız" derler, böylece KANTURA'nın oğullarından geldiklerini belirtmek isterlerdi.


Peki, Batılılar'ın THRRYEN diye bildikleri TURHAN nedir?.. ETRÜSKLER'dir!.. ETRÜSKLER İtalya'ya nasıl geldi?... Bunu HERODOT şöyle anlatır:


- "ANADOLU'nun LİDYA bölgesinde kral Atyos zamanında şiddetli bir açlık başgösterdi. Kral halkını ikiye ayırdı... TYRRHENOS adlı oğluna bir grubu alıp kendine yeni bir vatan aramasını söyledi."


- "TYRRHENOS yanındakilerle birlikte İzmir'e geldi, gemiler yapıp denize açıldı. Adriyatik yolu ile İtalya'nın doğusundaki Umbriya sahillerine ulaştı ve oraya yerleşti. LİDYALILAR İtalya'ya varınca liderlerinin adını aldılar : THYRRHEN!.."


Yani TUR-HAN!... TÜRK HANI!.. TÜRKLERİN HAKANI!..
TAHİR TÜRKKAN


email: ttrkkan@excite.com

Salar Türkleri İle Söyleşi

2 Temmuz 2011 Cumartesi
Çoğunluğu oluşturan Oğuzlarıñ içindeki küçük bir boydan söz étmek istiyorum; Salarlardan. Kaşgarlı Mahmut'uñ 24 boydan 5.'si olarak tanımladığı Salgurlardan.


Bediz 1: Salar boyunun damgası.Köp beyix şeherler men varmış,
Köp çoñ deryalar mende görmiş,
Bir gün öyüm menden yırax volsa eğer,
Göñlümde başqa yoxdur,
Her vağıt yireğimde yamğur yağır.


Üyesi olduğum www.salars.cn yérliğiñdeki üyelerden SalarArslan, sorduğum sorulara şu yanıtları verdi:

Salarlar kimdir? Kime Salar dénir? 
Salırlar Oğuz 24 boyuları biridir,
Salırları eski adı Salğur çağrır,
Salırınıñ atası Dağ handır,
Babası Oğuz handır.

Nerede yaşarlar? Dünyada ne kadar Salar vardır?
Salırlar Türkmenistan, Türkiye ve Çin'de yaşağan.
Türkmenistan'da Salyr çağrır.
Türkiye'de Salar çağrır.
Azerbaycan'da Salur çağrır.
Çin'de Salır çağrır.
Çin'de Salırlar 14 tümen kişi vardı.

Salarça hakkında neler diyebilirsiniz?
Salırca Türk Oğuz dilidir.
Örneğin;
Men oxuma varğur. (Ben okumaya varır.)
U oxuma vardı. (O okumaya vardı.)

Salarların temel sorunları nelerdir?
Dağı yok.

Salarların Türk dünyasına bakış açısı nedir?
Öxreşme, uruşma, birleğe bolsun! Hemme Türk dünyası birdir.

Azerbaycandaki kardeşlerinize neler demek isterdiniz?
Esalam aleykum Azerbaycandağı qardaşlarım yaxşı mı seler, xoşgeldiñiz Çin'e, xoşgeldiñiz Salır'a.

***

Çin damgalarını kullanan Salarlar, artık büsbütün Latin damgalarını kullanmak istiyorlar. Kendi oluşturdukları Latin düzeniyle çok az kaynakları da bulunmaktadır.

Séçtikleri damgalara göz attığımızda görüyoruz ki, ortaklığı, birlikteliği savunucu yönde séçim yapmışlar. Özbekler gibi [ç] yérine [ch] azı [ş] yérine [sh] gibi séçim yapmayarak doğru bir iş görmüşler. Bu yönden kutlanmayı hak édiyorlar.


Bediz 2: Salarların Latin tözlü damgaları.

Özgür Belgelik olan Vikipedi'de Salarca olarak şunlar yazmakta:

Türkçele Salar'dır, Türkmençele Salyr'dır, Azeriçele Salur'dur, Salar öz dili oğuşla Salır çalır. Salır Çin'de elli altı milletler işindiği bir milletdir.

Salır mekan yeri Çin Gökdeñiz (Çiñxey) velayat şünxua salır özbaşdak yurtdir, başgı mekan yeri Çin Gansu velayat Dunşañ, Bo'an ve Salır özbaşdak yurt ma Şincañ Uyğur Özbaşdak yurtdiği İli yeridir, Salır Çin'de ilat 140000 kiş vardı.

Salırça öz Oğuş var,muñdan ili pişdiğanı Salır Türk oğuşdur,çoxur pişdiğanı Salır Latin Oğuşdurya.

Bediz 3: Çinde Salarların yaşadığı bölge.

Tarix'te Salır kimdir? Salır beyix Oğuz Han atababanığı oğul-balasdır. Beyik Dağ Han baba ma Salır Xan babanığı oğul-balasdır. 1255 yılda Salır Han babanığı nesili Qaramañ Xan ve Axmañ Xan bir Salır taypa adamlarnı başla Mongollarığı iraş Türkmenistan Marydan Çin'ni cilen gelci. Salırla ad daxgen Millet bu Dünyada Çin Salır daşi başqa yoxdur.

Salır Türkmenleri Oğuzlarınığı beyix Salır Hannığı taypasından çıxqan, Salır Xan Oğuz Hannığı beşinci oğul Dağ Hannığı ulu oğullarıdırya. Selcuk Türkmenleri Eyrañnı eyelegalı, bu Dövlet şol yerde 1147-nci Yılda Oğuz Xannığı agtıgı Salır Xannığı nesillerinden Atabeg Suñur tarapından gurulcı.

Dövleti binyat edenler Selcuk Türkmenleriniği Salırdan galdan nebereleridir.Salırlar dövletiniği paytagtı Şirazdır. 1284-nci yılda bu Salır dövlet yıxıllınmış, yerine Mongolları İli Hannığı dövleti goşulcı.
http://kokturukce.blogspot.com/2011/05/salar-turkleri-ile-soylesi.html