AMERİKA’NIN NORVEÇLİ TÜRKLER TARAFINDAN KEŞFİ

2 Aralık 2010 Perşembe
AMERİKA'nın ÖN-TÜRKLER TARAFINDAN KEŞFİ

TÜM DÜNYA’YA :KÂZIM MİRŞAN’IN SON BÜYÜK BULGUSU,


AMERİKA’NIN NORVEÇLİ TÜRKLER TARAFINDAN KEŞFİ


2005 yılında gerçekleşmiş olan bu bulgu, içinde bulunduğumuz üçüncü bin’in başlangıcındaki ilk ve en büyük coğrafî keşifdir.

Kâzım Mirşan’ın At-Oy Ögüntün Ëminis(*) adlı son kitabından okuyalım :

Macaristan’da Estergon’da eski müze müdürü Géza Szepessy koleksiyonunda bulunmuş ve hâlen Budapeşte’deki Macaristan Millî Müzesinde saklanmakta olan haritanın ortasında, Atlas Okyanusu’nun ve onun sağ kenarlarında İngiltere ve Norveç, sol kenarda ise Amerika’nın sahilleri gösterilmektedir.


Bu haritada;
Atlas Okyanusu’nun ortasından ( AWIS ËRİBİN UW- ÏL) geçerek erişen kutsal halk …(Atlas Okyanusunu)geçerek (yeni bir kıt’aya) erişen kutsalHaritanın sol köşesinde, (ËDİNİW   UY UQUZUY )…Edinilen yurt (yâni,   Amerika) diye yazmaktadır.
Amerika’nın Norveçli Türkler Tarafından keşfi , Kâzım Mirşan këgdesiYazı karşılaştırması :


 UW-ÏL, kutsal halk, yazısının biraz değişik şeklini ,UW-ON, Kutsal On Milleti anlamıyla, İstanbul / Erenköy yazıtında görmekteyiz,

 AW ise, K.Mirşan’ın 2004 yılında yazmış olduğu Ön-Türklerin Skandinavya Yazıtları kitabının 52 numaralı Norveç yazıtında biraz değişik olarak, aynı kitapta 11 numaralı İsveç yazıtında


yan yatmış, uçlarından bitişik iki(V) şeklindedir.


 İstanbul/ Erenköy yazıtında ise yanyana bir çift VV hâlindedir.


 ÏL sözünü, aynı kitabın 2 ve 32 numaralı yazıtlarında Y şeklinde görüyoruz.


 B damgası 29 numaralı yazıtta, P damgası 2 numaralı yazıtta, (s)okunan I damgası, 12 numaralı yazıtta geçiyorlar..


Haritada,

 Norveçten başlayan yol


İzlanda’ya varmaktadır; ada tümüyle Ön-Türklerle meskûndur. Çizilen yol,


Grönland güney ve batı kıyılarına varmaktadır. Oradan,


Labrador yarımadasının ucu,


Baffin yarımadası,


Newfoundland Adası,


Nova Scotia adası,


 Florida yarımadasının ucu… Belki doğrudan buraya gelinmiş olabilir.


Bu yol üzerinde Norveçten yola çıkan Ön-Türkler, yukarıda sıralanan yerlere yerleşmişler, bölüm bölüm öteki noktalara gitmiş olacaklardır.


Bilindiği gibi Amerika, 1492’de Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiş ve de Amerigo Vespucci tarafından Amerika adı verilmiştir..


Fakat, 13.y.y.’da İzlanda’da yazılmış LAND-NAMABOK (arazi edinme kitabı)na göre,


 985 yılında KIZIL ERİK, İzlanda’dan keşif amacıyla 24 gemisiyle yelken açar ve Grönland’a ulaşır. Orada kurdukları koloni ile 500 yıl yaşarlar ve bilinmeyen bir nedenle 15. yüzyılda yok olurlar. Efsaneye göre,

 Erik’in oğlu LEİF, 986 yılında yola devam eder , Vinland adını verdiği memlekete varır. Burada, Skraeling adıyla tanınan bir halkla ticaret yaparlar. Fakat bu halk tarafından devamlı hücuma uğradıklarından, Grönland’a dönerler.


Arkeolojik kazılarda Baffin adasında, göğsünde OQAÇ(haç) işareti bulunan bir ağaç heykelcik, Labrador’da bir terazi parçası ve yün kumaş parçası gibi şeyler bulunur. Newfoundland’da l’Anse aux Meadows’ta bina temelleri ve bronz , kemik iğneler , ABD’nin Maine devletinde 1067-1093 tarihli bir Norveç parası bulunur.


K.Mirşan’ın yaptığı tarih tespitlerine gelelim :


Haritanın üzerindeki yazılar kürsiv, yani yuvarlaklaşmış yazı şeklidir, fırça ile yazılmış olmalıdır ; bu görünüşü ile yazı (-600)(eksi altıyüz) yıllarına ait olan ALTI YARIQ TÏGİN’le eşleşmektedir.


Altı Yarıq Tïgin, Daryüs’ün İskit seferini naklettiğine göre (-600) tarihi doğrudur.

Ayrıca, Newfoundland’da bulunan kemik iğne, Başqurdistan’da, Aq-Ïdil ve SÏm ırmaklarının birleştiği yerdeki Aqtaş köyü mezarlığında bulunmuş kemik iğne ile eş olduğuna göre (-3 /- 2)nci yüzyılları düşünmek gereklidir.


Sonuç : AMERİKA’NIN , ÖN-ATALARIMIZ TARAFINDAN (- 600 /- 300) YÜZYILLARI ARASINDA KEŞFEDİLMİŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMAKTADIR.(Türkbükü, 22.09.2005)


Kâzım Mirşan’ın verdiği diğer kaynaklar: Murat Adji, 2001, Kıpçaklar ve Oğuzlar, Türklerin ve Büyük Dala’nın Ortaçağ Tarihi, Moskova s. 136-137-213.


Ingstad,H. 2001 , Wiking Discovery of America : The Excavation of Norse settlement in L’Anse aux Meadows, Newfoundland p,120


Daha çeşitli bilgi için : Kâzım Mirşan , AT-OY ÖGÜNTÜN ËMİNİS (Türk ve Çinli takvimlerı, İslâm öncesi Kürt tarihi, Tatar tarihi. vb..) kitabı, kendisinden temin edilmektedir, telefonu : 0252.377.51.31


Millî Eğitim Bakanlığı ve Basının gereken önemi vermesi umudu ve dileğiyle sunulur…!?


Halûk Tarcan Mecidiyeköy 08 / 02 / 2010


0 yorum:

Yorum Gönder