TÜRKÇEMİZ

1 Kasım 2010 Pazartesi
TÜRKÇE’NİN GÜZELLİĞİNE VE
ZENGİNLİĞİNE BİR ÖRNEK

Bu yazı; yabancı dil ve kültür hayranlığı içinde olan gençlerimiz içindir.

Türkçe kökdildir. Dilimizin en eski yapı taşları tek heceli seslerden oluşur. Bu tek heceli sesler anlamlıdır. Anlamsız olan tek heceli sesler Türkçe değildir.

Örnek olarak: koş, gel, bak, ver, al, vur, o, ad, od, at, tut, ses, su, uç, ay, kaç, çok, bir, on, yüz, bin, aç, ye gibi… Dilimizdeki sözcükler kök seslerin ek almasıyla türer.

Dilimizin bu özelliği, doğallığı ve insanlığın varoluşu ile ilgilidir. Atatürk’te bu konu üzerinde araştırmalar yapılmasını istemiş ve bilimsel çalışmalar yapılması için, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nu kurdurmuştur…

Konuşma dilimize tarihi ve kültürel ilişkilerden dolayı birçok yabancı sözcük girmiş olabilir. Ancak bu sözcükler, Türkçe’nin yapısını bozamamıştır. Çünkü Dilimiz kendini koruma ve geliştirme özelliğine sahiptir. İhtiyaç duyulan sözcükler kök seslerden türeyerek boşluğu doldurmaktadır… Ben bu özelliğe; “Anaç Dil” diyorum!

Türkçe için en büyük tehlike; konuşma ve yazı dilimizde Türkçe’nin yerine yabancı dil hayranlığının mankurtluğudur…

Türkçe’nin, diğer dillerden farklılığını, güzelliğini ve zenginliğini “bir” örnek sözcükle gösterelim:


Biraz, Birazcık, Birçok, Birden, Birdenbire, Birdirbir, Birebir,  Birer, Birey, Bireysel, Biri, Birisi, Biricik, Birikim, Birikinti, Birikme, Birikmek, Biriktirmek, Birim, Birinci, Birincil, Birincilik, Birkaç, Birleşen, Birleşik, Birleşim, Birleşmek, Birleştirici, Birleştirmek, Birlik, Birlikte, Birtakım, Birbiri…

ADLAR:

Birant, Bircan, Birkan, Birgül, Birol, Birsen, Birten, Birhan, Biray, Birsu, Birdal, Birgi, Birgit, Birce, Birsev, Birmen…

Bu örnekler, çoğaltılabilir.

İşte bu özellik, özü koruyarak doğurganlığı gösterir.

Dilimizin güzelliğini ve zenginliğini yaşatmak bizim birincil görevimizdir. Eğer Dilimizi unutursak, Kimliğimizi kaybederiz. Milli kimliği kaybetmek ise, yok olmak demektir!

Türkçe konuşanlara selam olsun.
YILMAZ KARAHAN

0 yorum:

Yorum Gönder