TÜRK TARİHİ VE ŞOK ARAŞTIRMALAR (2)

10 Şubat 2010 Çarşamba
Haluk Tarcan şöyle diyor: 167 mılyon yıl önce KRETASE dönemi vardır. O dönemde Orta Asya yok, dev bir deniz var sadece. Jeolojik çalkalanmalar sonucu bu dev deniz parçalara ayrılmış ve ortaya 5 tane deniz çıkmıştır. Bu beş deniz meydana getirdiği tropikal iklimde bir yeni uygarlık doğmuştur. Bu uygarlık Ön Türk Kimliklidir.


Ön Türk Kimliğinin kurduğu ilk uygarlık ON UYUL’dur. Bu dönem 8500 yıl öncesidir günümüzden.


Şu ilginçliğe bakınız o yıllarda Taklamakan’da deniz vardı bunun ilk adı “UÇUGUY KÖL”dür. Kazan şehrinin o günkü adı ise “IZGINTI UKUZUN” dur. Gobi çölünün ilk adı “BIKLI ÇÖL”dür. ON UYUL dönemi yazıtlarına bakıldığında (5000 yıl öncesi) harflerin bir kısmı örneğin C ve D Latin Alfabesindeki harflerin aynı, demek oluyor ki Ön Türklerde başlayan kelime ve sözcükler hem Latin alfabesinin hem de diğer tüm dillerin temelini oluşturmakta..


Tarcan şöyle devam ediyor: “ATOYBİL” devleti konfederasyonun sona ermesiyle “TÜRKBİL” devleti ortaya çıkıyor. Bu da milattan önce 879 yılına denk geliyor. Bu Türükbil devletinde Türkçe konuşulur. Bu devlette tarih yazanlar vardır bu kişilere BOLBOLLAR deniyordu. Bugün bu kelime ilginçtir ki BALBAL olarak geçer.


Ne yazık ki sadece İngilizce, Fransızca, Almanca bilmeye özen gösteren günümüzdeki tarihçilerimiz genelde Orta Asya Türkçe’si bilmedikleri için Orta Asya kaynaklarını okuyamamışlar ve çevirilerle tarih yazma durumunda kalmışlar, dolayısıyla tarihimizi yabancı tarihçilerden ve de eksik yada yanlış öğrenmek durumunda kaldık.


Tartışmaya katılan Dr. Selaki DİKER, Sümerlerin Türk olduğunu söylüyor ve Atatürk döneminde de Sümerlerin Türk olduğunun kabul gördüğünü belirtiyor. Bu nedenle o dönemde Sümerbank ve Etibank gibi bankaların kurulduğunu söylüyor. Batılılar diyor ki bizim kökümüz HERETIC (yani Sümerler) dir.

Sümerler bundan 5000 yıl önce yazıyı icat ettiler. Bir çivi yazısı şeklinde olan bu yazıyı Batılılar söktüler. Bunu ilk söken Sir Henry Creswicke Rawlinson “Bu bir turani dildir” demiştir. 1000 kadar Türkçe kelime Sümerce’de mevcuttur, ayrıca 20 kadar Arapça kelime de var bu dilde.

Görünen o ki; 4-5000 yıl önce Türkçe Sümerce şeklinde oluşurken dil bir tip Proto Türkçe’dir. Bu durumda Türkçe Sümerce’den başlamış ve gelişmiş zamanla Göktürkçe olmuş ve sonrasında Mahmut Kaşgari’yle buralara kadar gelmiş.

Şimdi tekrar Kazım MİRŞAN’ın açıklamalarına gelelim.:

Erken Türk Tarihi alanında 36 kitabı bulunan Kazım MİRŞAN bütün alfabelerin Türk Alfabesinden doğduğunu, Etrüsklerin de Türk olduğunu ve kağıdı Türklerin bulduğunu söylüyor.

Mirşan Floransa’ya gidip büyük Etrüskologlardan Camporealli ile konuşur ve tartışır. Sonunda Camporealli Etrüsklerin Türk kökenli olduklarını kabul eder.

Bugün İslamiyet’i kabul etmeyen ve hala yaşayan Türkler de var: Çuvas Türkleri, Karainler, Karaylar, Gagavuz Türkleri, Yakut Türkleri….

Macaristan’ı kuran 13 kabileden 9’u Türk boyudur. Kuman ve Peçenek Boyudur, 4’ü Pinegol boyudur. Devlete hakim olan Pinegoller olduğu için devletin resmi dili Macarca olmuştur. 1000 yılında Kral Istvan’ın Hristiyanlığı kabul etmesiyle Macaristan’da kullanılan Türk soylu yazı yasaklanmış, Türk Dini yasaklanmış, yasaklanan törelerle birlikte bozunma ve Macarlaşma da olmuştur.

Öte yandan Mısır Piramitlerinden 2000 yıl önce Çin’de Türk boylarının yaşadığı bir bölgede gizli Piramitler var. Bugün Çin bu bölgeyi Turistlere yasaklamış durumda. Mısır Piramitlerinden 2000 yıl önce yani günümüzden 7000 yıl önce Türklerin yaptığı Piramitler ortaya çıkarsa tarih yeniden yazılacak demektir.

Bu durumda o bölgede 7000 yıl önce 300 metreyi bulan Piramitleri yapan Türklerin Mısır’a gidip büyük Piramitler yapması çok mantıklı olmaz mı?

Batı dünyası her ne kadar bilime açıksa da 16. yüzyıla kadar Aristo’nun her dediğini kabul etmiş yani 1000 yıl Üniversiteler dahil her kurum Aristo’yu tek kaynak olarak kabul ettikten sonra zamanla onun yanlışları ortaya konarak bilim gelişim sürecine girebilmiştir.

Gerçekten yazıyı Sümerler değil de Türkler mi buldu? Ya da Sümerler Türkler miydi?

Eğer bunlar doğruysa Dünya Uygarlığının temelinde Yunanlılar Yunan Uygarlığı değil Türk Uygarlığı yatıyor denebilir. Kağıdı Türkler buldu diyor Kazım Mirşan. Kağıdı Türkler bulduysa gerçekten uygarlığın temelinde Türkler var anlamı çıkıyor.

Latin Alfabesinin ve bugünkü Avrupa Uygarlığının temelinde de Türkler olduğu, Avrupa Uygarlığını Türklerin kurduğu gerçegi ortaya çıkıyor.

Acaba bütün bu savlar ne kadar doğru?

Kazım Mirşan bu savlarında ne kadar gerçekçi?

İncelemeye devam edeceğiz. Yarın !
Kemal ABDULLAHOĞLU / 1/11/2006 / Önce Vatan Gzt.

0 yorum:

Yorum Gönder