AVRUPA VE TÜRK TARİHİNDE ŞOK AÇIKLAMALAR (4)

13 Şubat 2010 Cumartesi
MISIR HİYEROGLİFLERİNDE TÜRKÇE VAR MI?


Kazım Mirşan bir başka şok açıklama yapıyor:


‘’ Doğu’da Erzurum’da CUNNİ mağarasında bazı yazıtlar var. Bu yazıtlardaki 18 tane harfin Mısır Hiyerogliflerinde bulunduğunu gösterdim. Bunun anlamı şöyle: Bugüne dek hiç bir araştırmacı bilim adamı Mısır’a yazının nereden geldiğini bulamadı, bilmiyorlar. Hiçbir yerde Mısır yazısının kökenini bulamadılar. O halde bu 18 harf ne ifade ediyor?


Mısırlıların yazısı Anadolu’dan gitmiştir.” Diyor, Mirşan.


Şimdi bu açıklamaya ne demeli? O halde Mısır Uygarlığını Türkler mi kurdu acaba?


Araştırmaya değer!BULGU VE ARAŞTIRMALAR BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR?


Atatürk 1926’da Türk Parasına Bozkurt resmi koyarak Türk Tarihine ne kadar önem verdiğini göstermiş olmasına rağmen Atatürk’ten sonra bu çalışmalar bırakılmış özellikle 1949'dan sonra ABD’nin etkisiyle Milli Eğitim Politikası tamamen değişme yoluna girmiştir.


Stalin diyor ki: “Tarihi bilen geleceği bilir.”


Napolyon ise: “Her ulusun geleceği tarihinde gizlidir, tarihi de Cografyasında gizlidir.”


Yazıyı Türklerin bulması uygarlığın Türkler ile başladığını göstermez mi acaba?
 

PROF ÇIĞ: "İSKİTLER TÜRK’TÜR."


Prof Dr. Çığ’ın “Bir Türk Kültürünü Kongresinde Türkî Devletlerinden gelen Türkologlar bana İskit yazıları tümüyle Türkçe ve Türk dilidir”, şeklinde bir açıklaması var.


Bu bulguyu Rus bilim adamları tabi ki kabul etmiyor.


Nedense Rus Akademi Başkanı Prof. Çığ’a şunu söyleyebilmiş bir süre sonra: “Ben Sibirya’ya grup olarak gittim 300’den fazla Türk Yazıtı topladım, bunların Türk Tarihine büyük katkıları olacaktır. Türklerde yazı çok yaygınmış.”


Bu arada Göktürk devleti diye bir devlet yoktur savında ısrarlı olan Mirşan, Göktürk Kağanlığı diye adlandırılan ifadenin Orhun Abidelerinde hiç yer almadığını vurguluyor. Ne Göktürk ne de Köktürk Kağanlığı ifadeleri yoktur bu yazıtlarda, diyor.


“Köktürk” sözcügünün “OKİTÜRK” yani “rabbani ök” anlamında kullanıldığını bunun da Türk demek olduğunu söylüyor, Mirşan. Ayrıca “ÖK” sözcüğü yalnız Türklerde de kullanılmamış bu arada.


Bir başka ilginç konu ise mumya kültürünün nereden geldiği: Çin’de Turfan kentinde bulunan bazı mumyaların Mısırdaki mumyalardan farklı olduğu ve Mısır mumyalarına göre daha ileri bir teknoloji uygulandığı belirlenmiş. Bu durumda ilk mumya kültürünün de Türklerden geliştiği ortaya çıkıyor. Sonuçta Mısır uygarlığının temelinde Türk Uygarlığı olma olasılığı çok yüksek görünüyor.
M.Ö TÜRKLER’DE HAÇ!


Doğu Anadolu’da Van’ın güneyindeki Tirsing Bölgesinde Çilgiri köyünde 45 cm çapında bir taş üzerinde bir yazıt bulunuyor. Bu yazıt çözüldü:

Yazıtın ortasında HAÇ işareti var. Yazı 7-8000 yıllık yani İsa’nın doğumundan 6000 yıl öncesi ve o yazıtın üzerinde “Haç” işareti var, (Hrıstiyanlığın doğuşundan 5-6000 yıl öncesi)


Bu haçın doğal olarak Hrıstiyanlıkla ilgisi yok. Mirşan’a göre “Haç” bir Türk sembolüdür, “OK” demektir.


Türkler kendilerine 2 isim vermişlerdir. Bu insanlar kendilerine Türk denmeden önce “OK” sonra da “ON” demişlerdir. Bu ifadeler o dönem dini simge olarak yorumlanıyordu.


Niye kendilerine önceleri “OK” demişler?


“OK” kuantum anlamında algılanmış. Türklere göre bir insan cennete gidebilmesi yani tanrısına kavuşabilmesi için vücudundaki canın bir bütün halinde vücuttan çıkarak oralara gidebilmesi gerek. İşte oraya gidebilmesi için ok gibi olması gerek. Bu nedenle kendilerine “OK” der önceleri Türkler.


Yani bir nevi ışınlama gibi…


Yakarak gönderme.


Bu durumda haç işareti Türklerde “OK” oluyor. Yani Türkler biz OK’uz zaten ileride Tanrıya kavuşacağız manasında dinsel bir kavram şeklinde düşünüyor Haç’ı.


Oysa bugün Hristiyanlar Haç’ı İsa’dan sonra 300 yıl sonrasına ait bir nesne gibi kabul ediyor!


Doğu Türkistan Uramçi mumyalarına ilişkin şu şok saptamaya ne demeli?

Uramçi mumyalarının biri milattan önce 1000 yani günümüzden 3000 yıl öncesine ait. Bir başkası 4000 yıllık Lolan denen bir bayan mumyası..

En büyük özelliği iç organlarının çıkarılmamış olması. Bu mumyanın üzerinde ameliyat izi var, at kılıyla dikilmiş.


Amerikalı doktorların saptamasıyla dünyadaki ilk ameliyatlardan biri olarak kabul ediliyor. Dahası var; buradaki kumaş ekose desenli ve boyalı, günümüzden 4000 yıl öncesinden söz ediyoruz, anımsayalım ! (M.Ö 2000)


Bir başka ilginç konu ise ALP DAĞLARI ….


Avrupa’nın en yüksek dağının adı ALP. Hangi Avrupa dilinde Alp’in anlamı var?


Hiç birinde…


Oysa Türkçe’de anlamı var. Alp “ulu” demek, yüksek demek. Balkanların en yüksek dağının adı da BALKAN. Türkmenistan’daki Balkan dağının adını buraya Bulgarlar tarafından Hazar Kıyılarından göç ederken getirdikleri anlaşılıyor. O bölgede kullandıkları ismi geldikleri yere vermişler.


M.K. Atatürk’ün yüzbaşıyken okuduğu şu şiire bakınız:


Gafil !


Gafil hangi üç asrı, hangi on asrı,
Tuna ezelden Türk diyarıdır.


M. Kemal daha yüzbaşıyken Tuna’nın ezelden Türk diyarı olduğunu biliyor ve söylüyor. Neye dayanarak?


Sümerler 19. yüzyıla kadar hiç bilinmiyordu, böyle bir kavram bile yoktu.

Tarihçi olmayan iki konsolos (Fransiz ve İngiliz) 19. asırda bir surda araştırma yaparken tesadüfen buldukları tabletlerin okunmasıyla Sümerler diye bir uygarlık ortaya çıktı ve tarih Sümerlerle başlar denmeye başlandı.


Dikkat edilirse tabletleri bulanlar da okuyup yorumlayanlar da Fransız ve İngiliz ve sadece konsolos,tarihçi bile değiller..


Sonuç ve yorumlar ne kadar sağlıklı? ,


Tartışılır…


Ama şu asla tartışılamaz: M.K. Atatürk diyor ki:


“Asla süphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük çağdaşlık özelliği ve büyük çağdaşlık yeteneği bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek çağdaşlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”


Atatürk hiçbir şeyi laf olsun diye söylemez.Tarih bunun kanıtlarıyla dolu…


Bu sözlerin üstünde çok düşünülmeli…


Yarın devam edeceğiz…

...0 yorum:

Yorum Gönder