AVRUPA, TÜRK TARİHİ VE ŞOK AÇIKLAMALAR (6)

13 Şubat 2010 Cumartesi
Kazım Mirşan bütün açıklamalarında Türk Tarihinin yüceliğini göstermeye çalıştığını, Avrupa Medeniyetini bile Türklerin kurmuş olduğunu ya da en azından katkıda bulunduğunu gösteren yazıtları okuyarak aktardığını söylüyor. Bulguların en ilginç olanlarından biri de Avrupa Medeniyetinin kuruluşuyla ilgili:


“Etrüskler Avrupa Medeniyetini kuran bir halktır. Etrüskler Ön Türklerdir. Dolayısıyla Avrupa Uygarlığının temelinde Türkler var.” Ancak bu savı Batı kabul etmiyor ve “Evet Avrupa’da ilk devleti kuran Etrüsklerdir ancak bunlar Türk değildir” diyorlar.


Kazım Mirşan’ın bu sava yanıtları şöyle:


“Avrupalılar Avrupa’nın en eski medeniyetinin Yunan Medeniyeti olduğunu söylüyor. Bu nedenle Etrüsklerin de alfabeyi Yunanlılardan aldığına inanıyorlar. Kanıt olarak da 754 tarihli MARSİLİANA TAHTASI gösteriliyor. Hiçbir dayanak olmamasına rağmen bu tahtadaki alfabeleri Etrüsklerin Yunanlılardan aldığını kabul ediyor, Batı. Ancak tutarsızlık ciddi boyutlarda! Ne Fenikeliler ne de Yunanlılarda hiç bir alfabe çalışması olmamıştır tarihte.. Buna karşın Etrüsklerde 7 ayrı alfabe var. Yeni alfabe çalışması olan tek halk Etrüsklüler…


Bu bilgiye rağmen Batılılar alfabeyi Etrüskler Yunanlılardan aldı demeyi inatla sürdürüyor. Etrüsk alfabesinde bugün hala kullandığımız A,B,C,D,E harflerini MARSİLİANA Tahtasında, Mirşan göstererek belgeliyor. Bunlar İtalya’da bulunmuş Etrüsk Yazıtları, dikkatinizi çekerim.


Avrupalılar Yunanlıların İtalya’ya ilk medeniyeti getirdiğini kabul ediyor ve ön yargıyla 764’te Etrüsk’le tarih başlar diyorlar. Çünkü onlara göre Etrüskler alfabeyi Yunanlılardan aldı. Oysa kesin bir gerçek daha var atlanan. Dünyada alfabe üzerinde çalışmış tek halk Orta Asya Türk alfabesi üzerinde çalışmış Türk ve Etrüsk halkı.


Şimdi bu durumda alfabe üzerinde hiçbir çalışması olmayan Yunanlılardan Etrüskler nasıl alfabeyi kopya etmiş olabilir?


Olanaksız, mantık dışı!


Bütün bu gerçeklere rağmen Batı neden her şeyi Yunanlılara mal etmeyi tercih eder?


Yazıtlarda açık seçik görülüyor, Etrüsk Alfabesindeki harflerin karşısına Yunanlılar o harfe benzeyen kendi harflerini koymuş ancak alfabenin prensiplerini ise değiştirmemişler. Avrupa’nın böylesine mantık dışı bir kabulü bu kadar yıl yapıyor olması oldukça düşündürücü.


Üstelik doğru dürüst hiçbir yazıt okumadan, çözmeden! Okuduk dedikleri de salt isim saymak…..


Manalı tek sözcük yok okudukları.


Kazım Mirşan üşenmez bir de Etrüsklerin anavatanına gider, neresi mi?

ETRURİA, FLORANSA (Orta Italya)


Orada Prof. Comporeale ile görüşür, fikir ve bulgularını aktarır ancak pek olumlu yanıt alamaz. Bunun üzerine Mirşan, Comporeale’ye Orta Asya’dan Türklerde 5 tane “T” harfi olduğunu bulgularıyla gösterir, İtalyan inanmakta güçlük çeker, saşırır.


İtalyanlar da kendi tarihlerine ilişkin araştırmalarda PERUGIA’da bir taş bulunca artık Avrupa’nın tarihi belli oldu, bu ETRÜSKLERE ait bir taş dediler. Olay 1940-50’lerde geçer ve İtalyanlar sevinçten uçaklarla halka bildiri atarlar.


“Geçmişimizin belgesini bulduk” sloganıyla ortalığı ayaga kaldırır İtalya.

İtalyanların bir başka yanlışı ise Etrüsklerin Yunanlıların o bölgeye çıkışından sonra 750 yıllarında orada yaşadıklarını kabul etmek. Kazım Mirşan devam ediyor:


Etrüsklerin sözcükleri var ve Etrüsk yazıtları genelde dini kavramlar içerir. Etrüskçe sözlük neredeyse tümüyle Türkçe sözlerle dolu, rahatça anlayabileceğimiz sözler.


Sümer yazısında ise farklı bir durum var. Adam balık resmi yapıyor, balık diye okuyor, yani okumaya bile gerek yok. Öte yandan bazı Batılı bilim adamları Etrüsklerin Türk olduklarını kabul ediyor. Ancak bu bulguyu genel Avrupa fikir sisteminde kabul ettirebilmiş değiller. Bu fikri savunan Avrupalılardan birkaçı şöyle:


"Etrüskler" adlı eserin yazar TAYLOR


"Delanguage Rusk" eserinin yazarı Bahon CARRA ve VUKS.


Mirşan bir kez daha vurgulayarak diyor ki: Erzurum Cunni Mağarasında bulunan Hiyeroglifler Mısır yazısının Anadolu’dan gittiğini gösteriyor. Cunni mağarasında bulunan 18 tane harf Mısır Hiyerogliflerinde de aynen var günümüzden 5000 yıl öncesine ait, bu durumda Mısır’a yazı Anadolu’dan gitmiştir. Bu büyük bir olasılık.


Bugün Mısır yazıtlarının kökenini gösterecek hiç bir belge yok, tek kanıt Anadolu’dan Erzurum Cunni mağarasından çıkıyor.


Anadolu’dan Mısır’a yazı 5000 yılında gitti. 2000 yıl daha geri giderek Anadolu’daki Etrüsk yerleşimi başlangıcını da düşünürsek toplam 7000 yıllık bir süreç ortaya çıkar….

Atatürk ne demişti anımsayalım:

“Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir.”

 

Yarın devam…0 yorum:

Yorum Gönder