AVRUPA ,TÜRK TARİHİ ve ŞOK AÇIKLAMALAR (5)

13 Şubat 2010 Cumartesi
Atatürk o yIllarda bile Türklüğün kökeni konusunda 2000’li yıllara göre çok daha ileri bilgilere sahipti.


Örneğin Gençliğe Hitabesinde “muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” derken kesinlikle ırkçılık yapmıyor, kültür ve mayanda bu güç var zaten demeye getiriyor.


“Övün, çalış, güven” diyor Yüce Atatürk… Öncelikle övün diyor, niye?

Geçmişinle övün ki gelecek için güven duyabilecek bir özgüven oluşsun. Bugün sıkıntıda olsan bile geçmişinle övün ve çok çalışarak geleceğini güzelleştir bunun için gerekli güç binlerce yıllık kültüründe zaten mevcut!


Atatürk’ün mesajı bu, iyi anlamak gerekiyor. Atatürk’ün rastgele söylenmiş hiçbir söz ya da açıklaması yoktur. Haluk TARCAN’ın saptamasına göre GÖKTÜRK tarihi Batılılar tarafından uydurulmuş. Jean Paul Lou’nun “Türklerin Tarihi” adlı kitabında Göktürk İmparatorluğunun 525’de BUMİN HAN tarafından kurulduğu iddia edilir. Orta Asya Türkçelerini bilmediği için de profesörlerimiz bu kitabın içeriğini Fransızca’dan çevirip hap gibi Türk Tarihi diye bize sunmuşlar. Oysa kitabın yazarı J.P.Lou “Bumin” diye bir sözcüğün olmadığından haberi yok. Doğrusu “Bümin” ve “atalarım” anlamındadır. Bumin Han diye biri yoktur, “Bümin Kaan İstemi” vardır.


Bümin Kaan İstemi M.Ö 879’da Türükbil egemenliğini, Türük Egemenliğini, Türük Konfederasyonunu kurmuştur. Batılılar M.Ö. 879’da mevcut olabilecek bir Türk devletini kabul edemeyeceği için Bümin Kaan İstemi adını yok saymayı tercih etmiştir.


Öte yandan GÖKTÜRK İmparatorluğunun kuruluş ve varoluş bilgileri diye hiçbir belge ve yazıt yoktur. Verilen bilgiler de Türükbil Tarihinin bilgileridir.


Sonuçta da Batı M.Ö. 879 – M.S.575’e kadar mevcut 1450 yıllık Türk Tarihini yok etmiştir. Oysa 41 Türk lehçesinden 10 Asya lehçesini iyi bilen Kazım Mirşan Orhun Abideleri, Türükbil ve At-Oybil dilini okuyarak Batılıların uydurma Ön Türk Tarihini tartışmaya açmış bulunuyor.


Gelinen noktada öncelikle Göktürk İmparatorluğu denen oluşumun yeniden incelenmesi gerekiyor.


Greklerden önce Yunanistan’a ilk adını veren Öntürklerdir. Yunanistan’ın adı “IÇIOK” tur. Yunanistan’daki Yunanlıların bir kısmı doğrudan doğruya Ulukent’e Kızılcalık Vadisinden kalkıp Yunanistan’a gelen Öntürklerdir ki bunları adı “ÖKRİK”tir, “gök” kelimesi de buradan gelir.


Şimdi bu gerçekler kapsamında Yunanlılar Ege Denizinden nasıl hak iddia edebilecekler? Daha da ilginci şu:


Pelas soyundan olan Attika halkı Helenleşirken dillerini de değiştirirler.


Kim diyor bunu?


HEREDOT!


Nerede söylüyor? Birinci kitap 57’de.


Peki Pelaslar kim?


Pelaslar Etrüsk’tür, Türk’tür!


Bunu bugün Yunanlılar da Batılılar da kolay kolay kabul edemez.


O halde çıksınlar 5–6000 yıl öncesine ilişkin bir Yunan yazıtı göstersinler de bir görelim! Ama bulamayacaklar…


M.Ö. 8. yüzyılda Avrupa’dan bir tek şehir adı sayılamaz, yoktur. Oysa biz 4 Türk şehrinin o tarihlerde Avrupa’da var olduğunu söylüyoruz:


- Abakan Sarayı
- Serene
- Urkun Boluk
- Karabalgasan


Ön Türkler bu şehirlerde yerleşik olduklarına göre şimdi kim göçebe Avrupalılar mı, Türkler mi?


Kim Avrupa’lı kim değil?


Kuzey İspanya Lasparsiya Mağarasında bulunan 14000 yıl önce yazılmış bir yazıt var. Yazıt üstelik Ön Türkçe yazılmış!


Buna ne demeli?


Ön Türklerde “ÖKÜK” kelimesi çok önemli, rabbani demek. İlahi bu kavram daha o yıllarda kullanılıyor.


Kazım Mirşan’ın bu şok açıklamalarına destek veren bir Norveç’li profesör var, adı Shell ARTUN.


Kendisine Norveç Bilimler Akademisinde bir deli gözüyle bakılmaktadır. Çünkü 1994 yılında üniversite dergisindeki yazısında diyor ki:


“Doğudan gelen Runik Yazıları Orta Asya’dan geliyor ve bilinenin aksine 2000 yıl daha eskiler.”

Shell Artun ayrıca runik yazılarının Alman kökenli değil Türk kökenli ya da Asya kökenli olduğunu söylüyor.


Yıl 2006 ve İsveç’te bir köy İsveçli olmalarına rağmen Türk asıllı olduklarını ısrarla iddia ediyorlar. Gazetelerde okuyor TV'lerde izliyoruz..


Bütün bunlar masal mı ya da salt raslantı mı?


Yarın devam… Kolay bitmeyecek


...

0 yorum:

Yorum Gönder